Musikterapi - Bacheloruddannelser

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
Aalborg SU berettiget Bacheloruddannelser 3 år Gymnasiel Aalborg Universitet
By Aalborg
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Bacheloruddannelser
Varighed 3 år
Adgangskrav Gymnasiel
Uddannelsesinstitution Aalborg Universitet
Musikterapi

Musikterapi er en uddannelse, hvor du aktivt bruger musik som en måde at behandle sygdomme og lidelser på. Det kan lyde utraditionelt, men Musikterapi er faktisk en veletableret behandlingsform, der er begyndt at nyde stor international anerkendelse.


Grundlæggende lærer du at bruge musikken til at akkompagnere aktiviteter, der bedrer en patients situation f.eks. i forhold til et handicap. Som noget af det første på uddannelsen vælger du et instrument som du modtager undervisning i - ideen er, at du lærer nogle musikalske kompetencer og dernæst udvikler du færdigheder så du kan bruge din kompetencer i en klinisk/behandlingsmæssig sammenhæng. Da uddannelsen er en behandlingsform, som kræver en del erfaring at beherske så er undervisning også anderledes i forhold til andre universitetsuddannelser. Du vil deltage i 3 praktikophold ved institutioner med forskellige patientgrupper. Din erfaring med disse ophold kan du så bruge i din videre uddannelse og forfine jo mere teoretisk viden du bygger ovenpå.Du kan især bruge musikterapi over for børn, som ikke har et rigtig sprog, eller som har svært ved at udtrykke sig. Det kan også bruges i sammenhæng med demente og psykisk syge, som har en rigtig stor glæde ved musik og hvor musikken kan gøre at man sparer at medicinere for blandt andet depression, da musik rammer vores følelsescenter og opløfter os.


På uddannelsen kan du vælge mellem tre spor: Det musikalske spor, det terapeutiske spor og det teoretiske spor. På det musikalske spor bliver du undervist i dit instrument og forbedrer dig, samt bliver teoretisk funderet i blandt andet stemmebrug, sammenspil og hørelære.


Det terapeutiske spor styrker dig i de terapeutiske færdigheder og du kommer også på praktikophold. Du kommer igennem en del praktik i løbet af uddannelsen ud over dette.


Det teoretiske spor handler om musikpsykologi og andre former for teori og projektarbejde.


Jobmuligheder

Du kan blive ansat på offentlige institutioner, hvor du kan bruge din uddannelse og dine evner til at forbedre vilkårene for patienterne eller på specialinstitutioner.