Maskinmester hos A.P. Møller-Mærsk

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Adgangskrav Uddannelsesinstitution
Hele Danmark SU berettiget Professionsbachelorer, Shippinguddannelser Gymnasiel Mærsk
By Hele Danmark
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Professionsbachelorer, Shippinguddannelser
Adgangskrav Gymnasiel
Uddannelsesinstitution Mærsk
Maskinmester hos A.P. Møller-Mærsk

BLIV MASKINMESTER HOS A.P. MØLLER-MÆRSK
Uddannelsen som maskinmester giver dig en vidtrækkende uddannelse, som er målrettet specialist- og lederjob i den tekniske sektor. Du vil opnå kompetencer inden for forskellige områder, som blandt andet maskinteknik, ledelse, el-autorisation, dampteknik, dimensionering, automation samt vedligeholdelse. Alle disse kvalifikationer er meget efterspurgt i industrien, hvilket også er grunden til, at meget få maskinmestre er arbejdsløse.

Det er muligt som maskinmester at blive maskinchef, hvilket betyder, at du vil have ansvaret for den overordnede vedligeholdelse og drift af alt teknisk udstyr ombord på skibet.
Uddannelsen til maskinmester kan tages på SIMAC i Svendborg eller på maskinmesterskolerne i henholdsvis København, Århus, Frederikshavn og Fredericia. Det tager 4,5 år at tage uddannelsen og studietiden veksler mellem teori og praktik til søs.

TIL SØS:
Som maskinkadet indgår du i skibets daglige arbejdsrutiner. Dette giver en enestående mulighed for at arbejde samt operere noget af det mest avancerede maritime udstyr i verden. Gennem din praktikperiode til søs vil du følge maskinmesterens arbejde og have til ansvar at hjælpe med at løse de forskellige opgaver i maskinrummet. Efter et stykke tid overtager en del kadetter nogle af maskinmesterens ansvarsområder. Dette kan f.eks. være daglige check, drift af kedler osv.

PÅ SKOLEN:
Gennem din uddannelse til maskinmester vil du hele tiden blive udfordret, så du er bedst muligt klædt på at et arbejde som maskinmester.
Du vil bl.a. have fag som:

  • Elektriske og elektroniske maskiner, anlæg og udstyr
  • Termiske maskiner og anlæg
  • Management – økonomi, ledelse og sikkerhed
  • Procesanalyse og automation
  • Administrativ ledelse – arbejdssikkerhed, miljøbeskyttelse og administration

Gennem praktiske kundskaber, sammensætningen af pensum og laboratorieforsøg er der stor adspredelse i uddannelsen.

Uddannelsen til maskinmester er en videregående uddannelse på professionsbachelorniveau, der er internationalt ankerkendt og SU-berettiget. Uddannelsen giver dig kompetencerne til at tage et eventuelt videre uddannelsesforløb på kandidat- eller masterniveau. 

INTERESSERET?
Tilmeld dig vores talent-pulje og få information og relevante nyheder HER.

Læs mere om livet i Maersk HER.


Jobmuligheder

Maskinmester