Lille stigning i folkeskolelærernes undervisningsandel

Lille stigning i folkeskolelærernes undervisningsandel

Undervisningsandelen i folkeskolen er steget. Det viser nye tal fra Ministeriet for Børn og Undervisning.
Folkeskolelærerne bruger en større del af arbejdstiden på undervisning. Det viser nye tal for folkeskolelærernes undervisningsandel i skoleåret 2010/11. Tallene er indhentet af Ministeriet for Børn og Undervisning. Undervisningsandelen viser, hvor stor en del af lærernes samlede arbejdstid, der bruges på undervisning, og er beregnet for hver af de to arbejdstidsaftaler, som findes for folkeskolelærerne.

Til glæde for eleverne

For begge arbejdstidsaftaler viser de nye tal, at undervisningsandelen i skoleåret 2010/11 er steget en smule siden skoleåret 2009/2010. I alt er undervisningsandelen steget i 61 ud af 98 kommuner. Børne- og undervisningsminister Christine Antorini tager resultatet til efterretning. ”Undervisningsandelen er steget lidt siden skoleåret 2009/10. Det er godt, at kommunerne fortsat har fokus på dette, og det vil også indgå i den løbende dialog med KL. Fremadrettet er det stadig en fælles opgave at få løftet undervisningsandelen yderligere, så lærerne bruger mest mulig tid på det, de er bedst til – nemlig at undervise. Det er godt for eleverne og et godt udgangspunkt for at styrke fagligheden,” siger Christine Antorini. Folkeskolelærerne er i dag omfattet af to forskellige sæt arbejdstidsaftaler, og det er op til den enkelte kommune i forhandling med den lokale afdeling af Danmarks Lærerforening at aftale, hvilke regler der gælder. Undervisningsandelen i de to aftaler kan ikke umiddelbart sammenlignes, hvorfor udviklingen i undervisningsandelen alene opgøres for de kommuner, som er forblevet på samme aftale skoleåret 2009/10 og 2010/11. For kommuner på 2005-aftalen er den gennemsnitlige undervisningsandel på 36,5 procent, og for kommuner på 2008-aftalen er den på 33,8 procent. Disse gennemsnit dækker dog over store forskelle mellem kommunerne. Kilde: UVM