Kvote 1 og 2

Kvote 1 og 2

Så nærmer tiden sig, hvor man skal til at tænke på ansøgningen til drømmestudiet. Men hvornår er det man skal søge henholdsvis ind på kvote 1 eller kvote 2?

Kvote 1:
Her bliver du udelukkende bedømt ud fra resultatet af din gymnasiale uddannelse. I kvote 1 optages således ansøgere med det højeste eksamensgennemsnit først, før ansøgere med et lavere eksamensgennemsnit. Ansøgningsfristen er den 5. juli kl. 12. Men hvis du ikke er sikker på, at dit karaktergennemsnit er højt nok til at blive optaget gennem kvote 1, kan du søge optagelse gennem kvote 2.

Kvote 2:
Optagelse gennem kvote 2 er således for de ansøgere, som af forskellige grunde ikke kan blive optaget gennem kvote 1, eller har brug for at blive vurderet på kvalifikationer ud over eksamensgennemsnittet. I kvote 2 er det dog en forudsætning at du:
1. Opfylder adgangskravene på den pågældende uddannelse.
 2. Har minimum én supplerende aktivitet – faglig og eller gennerelle kvalifikationer ud over den adgangsgivende eksamen
3. Og endelig at du medsender en motiveret ansøgning. (Også kaldet en levnedsbeskrivelse)

For at kunne søge optagelse på kvote 2, skal den adgangsgivende eksamen være afsluttet inden ansøgningsfristen den 15. marts. Dog kan ansøgere der har været ude af det danske skolesystem, fordi de eksempelvis har været udenlands eller lignende, søge gennem kvote 2 samme år som de forventer at afslutte den adgangsgivende eksamen.

Men hvad er det så der kigges efter hos ansøgere ved kvote 2?
I Kvote 2 vil der i udvælgelsen af kvalificerede ansøgere, blive foretaget en konkret helhedsvurdering, hvor der lægges vægt på; - Karakterer og niveauer i de fag, der udgør de studiespecifikke adgangskrav. - Forskellige relevante aktiviteter eksempelvis, udlandsophold, uddannelser, kurser, højskoleophold og erhvervsarbejde. - Og endelig den motiverede ansøgning.

Den motiverede ansøgning:
Dette er  din egen beskrivelse af, hvilke kvalifikationer du har for at begynde på det pågældende studie, samt en beskrivelse af din motivation for at ansøge. Det er en god ide at se den motiverede ansøgning som en form for jobansøgning hvor du skal ”sælge dig selv”, men samtidig give en præcis præsentation af dig selv. Du skal ganske enkelt beskrive hvad du har lavet siden du har afsluttet din eksamen, alt der kan være relevant og kvalificerende for netop det studie du søger ind på.

Du skal derfor vise den sammenhæng der har været mellem dine aktiviteter, og det studie som du gerne vil ind på. – Så derfor gælder det også om at forklare hvorfor, og ikke bare hvad du har lavet. (Desuden kan du søge kvote 2, hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, men at du mener at du har kvalifikationer, der kan sidestilles med en gymnasial uddannelse). Men overvejer du at søge ind gennem kvote 2, skal du altid tjekke optagelseskravene på de forskellige uddannelser, da der kan være stor variation i hvad der bliver lagt vægt på.