Karakterer 2010

Karakterer 2010

Analyse af og tabeller med standpunkts- og prøvekarakterer opnået af eleverne på landets grundskoler i 2010.

Antal prøver

Der er i alt aflagt knapt 760.000 prøver og opgaver i 9. klasse. Godt 575.000 prøver er bundne prøver og 125.000 er udtræksprøver, der alle er obligatoriske for alle elever. I 10. klasse er antallet knapt 225.000 prøver og opgaver, hvoraf 95 pct. er aflagt som folkeskolens 10. klasse prøver (FS10). Antallet af aflagte afgangsprøver (FSA) i 8. klasse er knapt 160. Ud af samtlige prøver er 1.900 aflagt af privatister. Hertil kommer knapt 56.000 bedømmelser af projektopgaver i 9. klasse. Antallet af aflagte prøver m.m. i 9. klasse er steget med godt 14.000 i forhold til skoleåret 2008/09, hvoraf de godt 12.500 er bundne prøver. Antallet af prøver i 10. klasse m.m. er faldet med 19.000. Tilbagegangen stammer fra et fald på 1.000 i FSA, mens antallet af FS10 prøver m.m. er faldet med godt 18.000.

Fritagelser

Skolelederen har ca. 5.500 gange fritaget en elev fra at aflægge en obligatorisk afgangsprøve i 9. klasse (FSA), mens der ved ca. 3.900 af prøverne var en elev, der ikke mødte op. Ved knapt 2.300 af prøverne manglede én elev på grund af sygdom. Antallet af fritagelser er steget med ca. 900 sammenlignet med 2008/09, mens der er 700 færre, der ikke mødte op til en prøve. Antallet af sygemeldinger er uændret i forhold til det foregående år. Læs hele notatet om Grundskolekarakterer prøvetermin maj/juni 2010 (pdf). Kilde: Undervisningsministeriet