Kampagne om VEU-centrene

Kampagne om VEU-centrene

Regeringen har sat sig som mål, at arbejdsløse, og medarbejdere, skal opkvalificere sig i samarbejde med de forskellige virksomheder. En ny kampagne skal sikre, at flere får øjnene op for landets VEU-centre.

Alt for få danskere kender til VEU-centrene i landet. Her er der mulighed for at både arbejdsløse, folk i job og virksomheder kan få råd og vejledning i alt om voksen- og efteruddannelse.

Ministeriet for børn og undervisning skyder derfor nu en kampagne i gang, som skal sørge for, at flere kender til VEC-centrene i fremtiden.

Børne- og ungdomsminister Christine Antorini siger: ”Med VEU-centrene er der skabt én indgang til voksen- og efteruddannelse i Danmark. Det er med andre ord gjort nemt for både virksomheder, ansatte og ledige, der ønsker opkvalificering.Det er regeringens målsætning, at flere ufaglærte skal have en kompetencegivende uddannelse. Samtidig ønsker vi, at både ufaglærte og faglærte skal have mulighed for at løfte deres faglighed gennem løbende praksisnær efteruddannelse. De målsætninger skal VEU-centrene være med til at løfte, og derfor er det vigtigt, at danskerne kender til centrene”.

Regeringens mål er, at styrke området for voksen- og efteruddannelse.

Fakta

VEU står for Voksen- og Efteruddannelse, og VEU-centret er et formelt samarbejde mellem institutioner, der udbyder arbejdsmarkedsuddannelser, og VUC. Der findes i alt 13 VEU-centre fordelt rundt i landet.

VEU-centrene skal medvirke til at styrke kvaliteten og effekten af voksen- og efteruddannelsesområdet, blandt andet ved at fungere som én indgang for personer og virksomheder, som ønsker rådgivning og vejledning om voksen- og efteruddannelse.

Kampagnen om VEU-centrene kører i maj og juni 2012 og vil blandt andet bestå af reklamer på busser og togstationer, annoncer i fagblade samt videoklip på VEU-centrenes hjemmeside.