Julie von Müllens Fond


Tilhører uddannelsesgruppen

Humaniora
Samfundsvidenskab
Naturvidenskab
Sundhedsvidenskab
Tekniske Uddannelser


Grundlaget

Forskning
Studie & praktik i udlandet


Ansøgningens deadline

2. kvartal


Beskrivelse

Af fondets midler stilles et beløb til rådighed for en eller flere danske forskere, der beskæftiger sig med konkrete forskningsopgaver, hvis løsning forudsætter et længere ophold i udlandet.


Krav

Legatet er ikke et uddannelseslegat, men kan efter fundatsen tildeles til løsning af "konkrete opgaver, som klart defineres". Legatet uddeles kun til færdiguddannede kandidater eller personer, som uddannelsesmæssig er på tilsvarende niveau.


Hvordan søges legatet?

Ansøgningsskema til Julie von Müllens Fond

Husk at anføre, at det er Julie von Müllens Fond der søges.

Alle punkter på skemaet skal udfyldes. Skemaet printes ud og sendes vedlagt en udførlig projektbeskrivelse, cv og budget samt evt. udtalelse fra vejleder. Bilag vedlagt ansøgningen vil ikke blive returneret.

Ansøgningen sendes til:

Julie von Müllens Fond
Videnskabernes Selskab
H.C. Andersens Boulevard 35
1553 København V



Ansøgningsfrist

1. april