Jordemoder

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Adgangskrav Uddannelsesinstitution
København, Aalborg SU berettiget Professionsbachelorer Gymnasiel Professionshøjskolen Metropol
University College Syd
University College Nordjylland
By København, Aalborg
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Professionsbachelorer
Adgangskrav Gymnasiel
Uddannelsesinstitution Professionshøjskolen Metropol
University College Syd
University College Nordjylland
Jordemoder

Fra tidernes morgen har dette job været et af de vigtigste for at kunne hjælpe den fødende kvinde igennem en fødsel og støtte hende, så fødslen forløber så positivt som muligt og barnet bliver tjekket efterfølgende for om der er opstået fødselsskader.

Som jordemoder er det først og fremmest vigtigt at huske på at du ikke kan presse barnet ud selv, så det eneste du kan gøre for at hjælpe moderen, er at støtte og coache hende og fortælle hvad hun skal gøre for at arbejde med veerne og dermed bruge kroppens egne funktioner til at hjælpe barnet på vej.

Du kommer til at møde gravide fra et tidligt stadie og følger dem måske hele vejen til fødslen. Undervejs skal du fortælle dem om komplikationer der kan opstå og de scanninger der skal foretages. Derudover følger du barnets vækst ved at måle kvinden på maven, lytte til barnet gennem et jordemoder stetoskop.

Du kommer også til at møde gravide som ikke ønsker at vide af deres foster, så du skal rådgive dem om den bedst mulige løsning. Din rolle er meget moderlig, favnende og støttende hvilket måske også skyldes at det ofte i gamle dage var mødrene der stod for at hjælpe deres døtre med at føde.

Du skal kunne tåle at se blod og store mængder af det og du skal kunne håndtere hvis du oplever det uheldige at kvinden føder en dødfødt. Det er derfor også et meget følelsesmæssigt håndværk, som du skal lære at håndtere professionelt og fattet.

Du kan også komme til at hjælpe med at føde mange forskellige steder, da barnet ikke har en fastsat dato at komme ud på, med mindre det foregår ved kejsersnit. Nogle vælger også at føde hjemme, hvor du kan blive kaldt ud.

Uddannelsen til jordemoder drejer som om den gravide kvinde, selve fødslen og om at undersøge og rådgive kvinder før, under og efter fødslen. Der er undervisning i fødselslære, anatomi, fysiologi, sygdomslære og mikrobiologi og hvad der ellers er af sundhedsvidenskabelige fag, der er relevante for at blive jordemoder. Uddannelsen varierer mellem teori og praktik.


Jobmuligheder

Som uddannet jordemoder arbejder de fleste på et hospital, men der er også job at få som underviser eller på et jordemodercenter.Specielle adgangskrav

Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx) eller eux – alle med kemi C eller bioteknologi A.Ansøgningsfrister

Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Du kan søge optagelse i enten kvote 1 eller kvote 2. Uddannelsen begynder 1. september og 1. februar.