Instruktøruddannelsen

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
København SU berettiget Kunstuddannelser 3 år Gymnasiel Den Danske Scenekunstskole København
By København
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Kunstuddannelser
Varighed 3 år
Adgangskrav Gymnasiel
Uddannelsesinstitution Den Danske Scenekunstskole København
Instruktøruddannelsen


Sceneinstruktørens komplekse håndværk er overskriften på basisforløbet, som varer 2½ år og er den længste af skolens grunduddannelser. Der er ingen aldersbegrænsning.


Her lærer de studerende centrale arbejdsmetoder som tekstanalyse, instruktion og kommunikation og bliver introduceret til vigtige fagområder som lys, lyd og musik. Desuden afprøver de deres nye viden i praksis i en række produktioner og undervisningsforløb suppleret med teori om teaterhistorie og idé- og kulturhistorie.


På overbygningen specialiserer de studerende sig ud fra deres personlige interesser og skaber mindst tre forestillinger på skolen eller på et professionelt teater.


Instruktøruddannelsen arbejder indgående med flere forskellige metoder. Det psykofysiske teaterarbejde danner fundamentet på første del af uddannelsen gennem Konstantin Stanislavskijs system, Metoden for den handlende analyse og Metoden for fysiske handlinger.


De studerende bliver også præsenteret for forskellige arbejdsmetoder inden for det fysisk-visuelle teater-arbejde, hvor de udvikler deres evne til at skabe ud fra billedmæssige, kropslige eller rumlige perspektiver.


De studerende samarbejder allerede under uddannelsen med teatrets forskellige faggrupper og lærer at integrere alle forestillingens elementer i en helhed og fungere som arbejdsleder i en tværfaglig sammenhæng.


Instruktøruddannelsen forener praktisk læring med teoretisk viden og giver plads til, at de studerende i løbet af studiet kan opsøge emner, lærere og undervisningsformer, der passer den enkelte.


De studerende udvikler sig i tæt dialog med deres uddannelsesleder og undervisere, som også løbende evaluerer deres faglige udvikling. Uddannelsen har ingen traditionelle eksaminer.


Jobmuligheder

Instruktøren er den kunstneriske leder af arbejdet med en forestilling fra idé via forberedelse og prøveforløb til den færdige præsentation for et publikum. Instruktøren har et tæt samarbejde med scenografen og andre kunstneriske kolleger og står i spidsen for prøveforløbet med skuespillerne og de øvrige medarbejdere.