Industri og Produktion, Civilingeniør - Kandidat

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
Aalborg SU berettiget Kandidatuddannelser 2 år Bachelor Aalborg Universitet
By Aalborg
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Kandidatuddannelser
Varighed 2 år
Adgangskrav Bachelor
Uddannelsesinstitution Aalborg Universitet
Industri og Produktion, Civilingeniør - Kandidat

På denne linje, som også hedder Design of Mechanical Systems, former du din uddannelsen med et speciale i design af mekaniske systemer. Du kommer helt konkret til at arbejde med udvikling og produktion af mange af de produkter som findes i vores forbrugersamfund. Ideen er at produkters design og funktionalitet hele tiden skal forbedres og tilpasses forbrugerens præferencer. Forbedringer kan ske via minimering af fremstillingsomkostninger gennem en øget automatisering af produktionsprocesserne f.eks. planlægning, organisering, produktionen osv.
De projekter du kommer til at beskæftige dig med i løbet af uddannelsen er konkrete og praktiske projekter der i høj grad involverer samarbejde med rigtige virksomheder. Så du får mulighed for at afprøve dit talent i "real life scenarios" og samtidigt får du direkte kontakt til en evt. arbejdsgiver tidligt i dit uddannelsesforløb.Når du vælger at specialisere dig i Design af Mekaniske Systemer, så kommer du til at udnytte dine kreative og tekniske evner til at udvikle og designe industrielle produkter. Du får indsigt i en bred vifte af designværktøjer - lige fra klassiske ingeniørdiscipliner som dimensionering af maskinkonstruktioner til forsøgsteknik og anvendelse af avancerede materialer samt håndtering af de nyeste computerbaserede design- og beregningsværktøjer. Du har også mulighed for at arbejde med områder som kompositmaterialer, virtuelle prototyper, biomekanik eller nanoteknologi. Undervisningsformen er stadigvæk "learning-by-doing" i samarbejde med virksomheder i praktiske projekter.Jobmuligheder

Som civilingeniør kan du blive ansat til at styre forskellige produktioner og styresystemer der skal optimeres.