Indoeuropæisk - Bacheloruddannelser

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
København SU berettiget Bacheloruddannelser 3 år Gymnasiel Københavns Universitet
By København
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Bacheloruddannelser
Varighed 3 år
Adgangskrav Gymnasiel
Uddannelsesinstitution Københavns Universitet
Indoeuropæisk

Hvor kommer sproget fra? Hvad har vi tilfælles med de indiske sprog? Og hvordan har sproget udviklet sig igennem tiden? For at få svar på disse spørgsmål kan du tage en bachelor i Indoeuropæisk.  


Indoeuropæisk er studiet i indoeuropæiske sprog og deres indbyrdes fællesskab. Indoeuropæisk er en sprogfamilie på omkring 150 sprog og er sproggrundlag for over 3 milliarder mennesker.


Man skulle ikke tro det, men engelsk, hindi, tysk og urdu har den indoeuropæiske sprogstamme tilfælles sammen med mange andre og diversificerede sprog. Studiets fokusområde er lingvistik og fonetik - videnskaben om sproget og dets udtale former. Du begynder med at studere ældre sprog som latin, oldgræsk, oldindisk og gotisk. Med udgangspunkt i kendskab til grundstammen inden for sprogene arbejder du videre med sprogteorier og lingvistiske teorier om de forskellige sprog. Ideen med uddannelsen i Indoeuropæisk er, at du kvalificerer dig til at arbejde grammatisk, lingvistik og fonetisk med indoeuropæiske sprog - en viden du kan anvende i en sprogvidenskabelig sammenhæng. Dit primære arbejdsområde vil pege i retning af forskning, oversættelse eller vurdering af ældre tekster.


Du får et grundlæggende kendskab til de indoeuropæiske sprog og kan drage sammenligninger i diverse oldsprog.


Uddannelsen består det første års tid af undervisning i propædeutik i græsk, latin og sanskrit og de efterfølgende år består af de grundlæggende sprogundervisningsfag, som suppleres med et lille års tid med tilvalgsstudier.


Jobmuligheder

Medhjælper ved et sprogforskningsinstitut, medarbejder på sprogvidenskabelige projekter, underviser.Specielle adgangskrav

Dansk A, Engelsk B, Historie B eller Idéhistorie B eller Samtidshistorie B. Bacheloruddannelsen i Indoeuropæisk kræver at du har taget latin, græsk og sanskrit på B-niveau (3/4 års propædeutik).