IT-Supporter (Ballerup)

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav
København Lønnet praktik Forsvarets uddannelser 3 år Folkeskole
By København
Offentlig støtte Lønnet praktik
Uddannelseskategori Forsvarets uddannelser
Varighed 3 år
Adgangskrav Folkeskole
IT-Supporter (Ballerup)
Som IT-Supporter i Forsvaret skal du opbygge, konfigurere og vedligeholde Forsvarets PC'er, servere og netværk nationalt og internationalt. Samtidig skal du instruere, vejlede og supporte Forsvarets brugere i hardware og software.

Du skal gennemgå forsvarets basisuddannelse. Herefter skal du på 5½ måneds fagligt grunduddannelse på teknisk skole. Derefter følger tre praktikperioder afbrudt løbende af 12 skoleperioder. Til slut skal du igennem 6 undervisningsuger inden du skall aflægge din svendeprøve.

Du kan som IT-Supporter ved Forsvaret forvente at blive udsendt efter du har modtaget dit svendebrev.

Jobmuligheder

IT-Supporter

Specielle adgangskrav

Gennemført teknisk skole grundforløb i teknologi og kommunikation.

Ansøgningsfrister

Se venligst: Forsvarets Uddannelsers

website