Hotelejer Anders Månsson og hustrus legat


Tilhører uddannelsesgruppen

Humaniora
Samfundsvidenskab
Naturvidenskab
Sundhedsvidenskab
Tekniske Uddannelser


Grundlaget

Studie & praktik i udlandet


Ansøgningens deadline

1. kvartal


Beskrivelse

Legatet kan søges af dygtige ubemidlede studerende ved Københavns Universitet, som under de første års studier har vist flid og gode evner, og for hvem modtagelsen af legatet vil give mulighed for foretagelse af rejser i studieøjemed, til hvilket formål legatbeløbet fortrinsvis udbetales.

Find flere legater her.


Krav

Legatudvalget er dog også - såfremt der efter udvalgets bedste skøn for en del af legatportionernes vedkommende er et påtrængende større behov for udbetaling af legatportioner til kvalificerede ansøgere til brug for dækning af nødvendige leveomkostninger under studiet - bemyndiget til at indstille til modtagelse af sådanne portioner, selv om der ikke foreligger et studierejseformål.

Det er ikke for modtagelsen en betingelse, at modtageren er kvalificeret til at modtage støtte fra Statens Uddannelsesstøtte.


Hvordan søges legatet?

Der anvendes universitetets ansøgningsskema for Københavns Universitets legater. På forsiden angives legatets navn. Ansøgningsskemaet kan printes ud her.Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist den 20. februar 2009, kl. 12.


Uddelinger

72 portioner á kr. 10.000,- er ledige.


Kontakt

Ansøgning indsendes til:

Københavns Universitet
SU-kontoret
Fiolstræde 22, 2.sal, postboks 2112
1014 Kbh. K