Godsejer Viktor Albert Goldschmidts Fond


Tilhører uddannelsesgruppen

Sundhedsvidenskab
Tekniske Uddannelser


Grundlaget

Uddannelse
Forskning


Ansøgningens deadline

4. kvartal


Beskrivelse

Fondens midler skal bl.a. anvendes til forsøg og undersøgelser vedrørende bekæmpelse af sygdomme hos dyr. Der kan endvidere ydes støtte til uddannelse inden for dansk jordbrug samt til trængende personer, der har haft tilknytning til dansk jordbrug. Beløbenes størrelse fastsættes i hvert enkelt tilfælde af fondsbestyrelsen.


Hvordan søges legatet?

Ansøgning (der er ikke ansøgningsskema - husk at påføre cpr-nummer!) sendes til:

Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab
c/o Landbrugsraadet
Axeltorv 3, 1.
1609 København VAnsøgningsfrist

1. oktober