Geofysik - Bacheloruddannelser

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
København SU berettiget Bacheloruddannelser 3 år Gymnasiel Københavns Universitet
By København
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Bacheloruddannelser
Varighed 3 år
Adgangskrav Gymnasiel
Uddannelsesinstitution Københavns Universitet
Geofysik

En geofysiker har populært sagt hele verden som sin legeplads. Det skal forstås sådan, at en geofysiker beskæftiger sig med kortlægning af jorden og dens undergrund, oceanernes dybe blå og atmosfæren omkring vores planet. Geofysik er derfor en naturvidenskab, der intensivt beskæftiger sig med jordens tilblivelse og de fysiske teorier, der forsøger at forklare alle afskygninger af den udvikling jorden har gennemgået siden sin tilblivelse. De første år af uddannelsen som geofysiker følger du fag som matematik og fysik, hvor niveauet gradvist hæves og du føres længere ind i en spændende naturvidenskabelig verden. Allerede fra dit andet studieår kan du supplere dine obligatoriske fag med et valgfag. Selve undervisningsformen er forelæsninger i et større auditorium, hvor op til 200 studerende undervises ad gangen. Der er tilknyttet en tutor til hvert hold, der sørger for at repetere undervisningen til et mindre hold via regneopgaver og mere detaljeret gennemgang stof. Senere i forløbet indgår der også øvelser og eksperimenter i et laboratorium, så praktiske færdigheder øves.


 


Nogle af de opgaver du kan komme ud for som geofysiker er blandt andet at tage til Grønland og bore en iskerne op af indlandsisen. På den måde kan du undersøge hvordan klimaet var for mange år tilbage.


Det er altså en meget tidsrelevant uddannelse pga. de klimaændringer der er. Du kan blandt andet også beregne hvor hurtigt havene stiger når du ser hvor hurtigt isen smelter på Grønland.


Inden for Geofysik kan du specialisere dig i:


 - Atmosfærefysik (kursusbeskrivelse kommer 1. maj 2016)
 - Fysisk Oceanografi (kursusbeskrivelse kommer 1. maj 2016)
 - Jorden og de terrestriske planeter
 - Is og KlimaJobmuligheder

Bacheloruddannelsen i Geofysik giver ikke en entydig jobprofil. Derfor vælger de fleste studerende at supplere med en kandidatgrad.Specielle adgangskrav

Dansk: A, Engelsk: B, Matematik: A, (Fysik: A + Kemi: B) eller (Fysik: B + Kemi: A).