Farmaceut - Bacheloruddannelser

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
København, Odense SU berettiget Bacheloruddannelser 3 år Gymnasiel Københavns Universitet
Syddansk Universitet Odense
By København, Odense
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Bacheloruddannelser
Varighed 3 år
Adgangskrav Gymnasiel
Uddannelsesinstitution Københavns Universitet
Syddansk Universitet Odense
Farmaceut

Kunne du tænke dig at arbejde med udvikling og fremstilling af lægemidler og salg af nye medicinske præparater, så er Farmaceut uddannelsen lige til højre benet. Din hovedopgave som Farmaceut er at fremstille lægemidler - derfor er uddannelsen baseret på de naturvidenskabelige fag som kemi, biologi, farmaci og lignende.


Farmaceuter bruges af mange medicinalvirksomheder til kvalitetssikring, udvikling og rådgivning af lægemidler, da de bliver uddannet til at vide alt om medicinen på alle niveauer.


Du bliver blandt andet undervist i de naturvidenskabelige fag, som du anvender primært til at forske i produkter og dernæst til at udvikle og fremstille dem. Men i løbet af din uddannelse lærer du også "blødere" kompetencer som salg og marketing, så du er i stand til at markedsføre dine produkter, hvis du f.eks. vælger at blive selvstændig på et tidspunkt.


Medicinalindustrien er en meget eftertragtet industri, da der er mange penge i den, hvis man har det rette produkt til den rette pris. Det er dog også en meget etisk præget branche, da mange medicinalprodukter bliver testet på måder, som nogle vil finde uetiske. Som udgangspunkt er bachelor uddannelsen ment som forberedende til kandidaten, så det er de færreste der vælger at nøjes med en bachelor.Jobmuligheder

Langt over halvdelen af de Farmaceut studerende finder ansættelse i den private medicinalindustri, så muligheder for et vellønnet job er absolut tilstede.


Der er også mange farmaceuter der arbejder på apoteket, hvor de kan rådgive kunderne om medicinen de udleverer.


Men ellers er det meget i produktionsbranchen og udvikling og salg at farmaceuter arbejder.Relaterede studenterjobs

Arbejd på apoteket som afløser, evt. om natten, så har du en god løn og fri om dagen til andre gøremål. Desuden lærer du en masse om medicinen.