En halv million test vellykket gennemført

En halv million test vellykket gennemført

På næsten to tusinde danske skoler er der gennemført mere end en halv million nationale test siden den 10. januar. Det er konklusionen på den anden obligatoriske testrunde, der netop er gennemført med succes.
”Nu kan vi få flyttet fokus fra teknik til pædagogik.” Sådan lyder den tilfredse konklusion fra undervisningsminister Troels Lund Poulsen (V). Fra den 10. januar til den 29. april 2011 er anden runde af de obligatoriske nationale test blevet gennemført på landets folkeskoler. I alt 520.000 test har landets folkeskoleelever gennemført på 1.950 skoler. Undervisningsministeren fortsætter: ”Teknikken kører, og det er blevet hverdag for testene i ordets bedste forstand. Nu retter vi derfor massivt fokus på den pædagogiske opfølgning på testresultaterne. Vi tager rundt og holder oplæg for skoleledere og kommuner, og vi er klar med et inspirationsmateriale til lærere og ledere.” Materialet har fokus på, hvordan man kan følge op på resultaterne fra de nationale test, og fortæller om en række læreres praktiske erfaringer med pædagogisk opfølgning. Materialet er i form af en trykt pjece allerede sendt til alle landets folkeskoler.

Fritagelse og fravær

En lille procentdel af landets elever er blevet fritaget for testene i de få tilfælde, hvor skolen vurderer, at en elev ikke kan gennemføre en test med et resultat, der kan bidrage til den løbende faglige evaluering af eleven. I de konkrete tilfælde bruger skolen andre egnede evalueringsmetoder i stedet for de nationale test. Elever, som på grund af sygdom eller fravær ikke har nået at gennemføre testene inden den 29. april, skal gøre det i sygeperioden fra den 6. til den 24. juni. Der åbnes for booking til sygeperioden mandag den 16. maj. Her finder du pjecen: Brug testresultaterne. Inspiration til pædagogisk brug af resultater fra de nationale test (pdf)

Fakta

De nationale test blev indført I 2007 og er et evalueringsværktøj, der skal løfte danske skoleelevers faglige niveau. Hvert forår gennemfører eleverne en obligatorisk runde nationale test I følgende fag: * dansk, læsning for 2., 4., 6. og 8. klasse * matematik for 3. og 6. klasse * biologi for 8. klasse * fysik/kemi for 8. klasse * geografi for 8. klasse. Den obligatoriske runde følges op af en frivillig runde for skolerne I efteråret. Læs mere om de nationale test på Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens hjemmeside ktst.dk Kilde: UVM.dk