Elever kan få frivilligt arbejde på eksamensbeviset

Elever kan få frivilligt arbejde på eksamensbeviset

Arbejd frivilligt, og få det anerkendt i forbindelse med din uddannelse. Et nyt initiativ betyder, at ungdomsuddannelserne skal tilbyde eleverne muligheden for at udføre frivilligt arbejde.
Tag en tørn som frivillig ved siden af uddannelsen, og få et diplom, du kan vedlægge dit eksamensbevis. Det er signalet i et nyt initiativ fra indenrigs- og socialminister Karen Ellemann og undervisningsminister Bertel Haarder. Alle elever i ungdomsuddannelserne bliver fremover tilbudt et forløb på minimum 20 timers frivilligt arbejde. Det kan eksempelvis være som fodboldtræner eller lektiehjælp i en velgørende organisation. Arbejdet skal ske i løbet af uddannelsen og ligge uden for skoletiden. Indenrigs- og socialminister Karen Ellemann udtaler: ”De unges engagement i frivilligt arbejde er en vigtig ressource for vores samfund. Samtidig gavner det også de unge. De får kendskab til, hvordan andre mennesker lever, og en viden om det danske samfund, som man ikke kan læse sig til. Dermed er de bedre rustet både fagligt og menneskeligt i deres videre uddannelsesforløb.” Undervisningsminister Bertel Haarder udtaler: ”Det at have gjort en frivillig indsats som leder, hjælper, besøgsven eller mentor kan være lige så kvalificerende som mange skolefag. Det siger meget om den person, man har med at gøre, og derfor bør det være som i mange andre lande, at det er en naturlig del af et CV, at man fortæller, hvad man har gjort ud over det nødvendige.” Det vil fremgå af elevernes eksamensbeviser, at de har fået tilbudt frivilligt arbejde. Samtidig får de unge et diplom for gennemført frivilligt arbejde. Mange unge – især de helt unge – er meget interesserede i at arbejde frivilligt. Det viser Frivillighedsundersøgelsen fra 2006. Ifølge undersøgelsen er tæt på to tredjedele af de ikke-frivillige i aldersgruppen fra 16 til 25 år interesserede, hvis de bliver opfordret til det. Det nuværende initiativ stammer fra et udvalg nedsat af Indenrigs- og Socialministeriet i forbindelse med kvalitetsreformen. Udvalget er netop færdig med sit arbejde. Udvalget består ud over Indenrigs- og Socialministeriet (formand) af Undervisningsministeriet, Kulturministeriet samt lederforeningerne, elevorganisationerne og de frivillige organisationer. Initiativet begynder i februar 2010. Der er afsat 8,8 millioner kroner om året på finansloven. Kilde: Undervisningsministeriet