Eksportteknologi, Diplomingeniør

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
Aalborg SU berettiget Diplomuddannelser 4 år Gymnasiel Aalborg Universitet
By Aalborg
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Diplomuddannelser
Varighed 4 år
Adgangskrav Gymnasiel
Uddannelsesinstitution Aalborg Universitet
Eksportteknologi, Diplomingeniør

Eksportteknologi er en uddannelse, hvor du aktivt kommer til at arbejde med skabelse af nye forretningsprocesser, som er målrettet fremtidens marked.


Kreativitet og evnen til at se nye og uopdagede forretningsområder er egenskaber som du kan tilegne dig eller udvikle via studiet. Du lærer desuden at have mange bolde i luften, når du arbejde med globale forretningsmodeller, hvor fokus er på teknologier, markeder, komparative fordele, innovation osv. Kort sagt er Eksportteknologi en ret utraditionel uddannelsen, der bryder den konventionelle måde at tænke på for at udvikle nye forretningsmodeller.


Det handler om at skabe nye og innovative forretningsprocesser, der er målrettet fremtidens dynamiske markeder. Du opnår en helt unik viden om sammenspillet med vækst markeder, de nyeste teknologier, globale netværk og virksomhedskompetencer.


Det er den viden du senere kan omsætte til handling og designe forretningsmodeller og nye globale forretningssystemer udfra.


Du får med uddannelsen en selvstændig ledelseskompetence til at analysere og løse komplekse ledelsesproblemer i virksomheder, som er aktører i et stadig mere dynamisk og omskifteligt globalt videnssamfund.


Alle typer virksomheder og alle funktioner i virksomhederne både inden for byggeri, elektronik, produktion, konstruktion og eksport stilles konstant overfor nye udfordringer. Dagens virksomhedsledere skal mestre meget bl.a.

* Nye krav
* Anvendelsen af hastig teknologisk innovation
* Udviklingen af systemløsninger med internationalt perspektiv
* Placering og opgavefordeling i virksomhedens leverancekæde
* Udvikling af nye samarbejdsmønster

Som Diplomingeniør i Eksportteknologi mestrer du disse krav. Uddannelsens fokus er på indlæring og anvendelse af metoder og værkstøjer, som kan hjælpe med at udvikle virksomheden innovativt og værdiskabende. På hvert semester løses problemfelter i virksomheder gennem en praktisk anvendelse af de teorier, som du lærer på uddannelsen.


Fagene spænder fra Global Forretningsledelse, E-Business, International Markedsføring til Planlægning af Innovation. Diplomingeniørspecialiseringen i Eksportteknologi tager 3½ år. 


Jobmuligheder

Projektleder, produktudvikler, produktionsplanlægger, konsulent/rådgiver, logistikchef, software-udvikler eller teknisk direktør.Specielle adgangskrav

B niveau i matematik og B niveau i engelsk.