Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond


Tilhører uddannelsesgruppen

Ikke specificeret


Grundlaget

Uddannelse
Projekter & aktiviteter


Ansøgningens deadline

1. kvartal
3. kvartal


Beskrivelse

Fonden støtter kulturelle, videnskabelige og sociale formål. Der ydes som hovedregel ikke støtte til projekter, der er igangsat før afholdelsen af førstkommende bestyrelsesmøde efter ansøgningsfristen.


Hvordan søges legatet?

Ansøgningen, ikke over en A-4 side, skal indeholde en kort redegørelse for projektet. Der vedlægges CV og budget. Eventuelt yderligere bilag kan vedlægges. Der ydes ikke støtte med tilbagevirkende kraft.

Download ansøgningsskema til Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond

Send ansøgningsskema til:

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond
Att.: Mag. art Elisabeth von Buchwald
Postboks 2143
Amaliegade 18
1015 København KAnsøgningsfrist

15. marts og 15. august


Uddelinger

Maj og november


Kontakt

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond
Att.: Mag. art Elisabeth von Buchwald
Postboks 2143
Amaliegade 18
1015 København K

Tlf. 33 40 10 10
Fax 33 40 11 26