Det skal være smart at være sund

Det skal være smart at være sund

På Århus Social- og Sundhedsskole har begrebet sundhed flere betydninger, men fælles for dem alle er, at det skal dække over noget positivt. Skolen har blandt andet afholdt en idrætsdag.
”Vi er en sundhedsskole, og vi håber, at vi kan være med til at grundlægge nogle sunde vaner på et vigtigt tidspunkt i elevernes liv. Mange af dem skal til at flytte hjemmefra og skabe deres eget liv,” siger Inge Dolmer, leder af grundforløbet på Århus Social- og Sundhedsskole.

En af skolens grundholdninger er,

at når sundhed bliver synlig, bliver det lettere at foretage det sunde valg. Derfor har skolen nu på flere områder sat ekstra fokus på ”sundhed”. De har blandt andet ansat Camilla Sandholdt Johnsen som sundhedsfremmekoordinator og bevægelsesunderviser. Hun har en kandidat i generel pædagogik med en bachelor i idræt. Eleverne kan booke hende til en snak om sunde vaner, og hvordan disse kan bringes i spil i hverdagen. ”Vi arbejder efter sloganet: En sund sjæl i et sundt legeme. Eleverne skal i deres job også være rollemodeller på social- og sundhedsområdet og på det pædagogiske område,” siger hun. For at gøre det lettere at benytte motion som et pædagogisk redskab, har skolen satset en del på at skabe nogle gode rammer, som både kan benyttes som et led i undervisningen, og som aktivitet i pauserne.

Thomas Evers Poulsen

underviste eleverne på Århus Social- og SundhedsskoleThomas Evers Poulsen underviste eleverne på Århus Social- og Sundhedsskole. Perfekte rammer Et af de nyere tiltag har været at arrangere en idrætsdag for hele skolen, hvor der blev brugt instruktører udefra. På dagen skulle alle elever deltage i tre forskellige discipliner: dans, boldspil, og gamle lege. Organiseringen af dagen var god for både elever og undervisere i perfekte rammer, forklarer Camilla Sandholdt Johnsen. ”Det var rart, at der både var lærere og andre ansatte, og vi har haft en god oplevelse sammen med eleverne. Det var godt for dem at se deres undervisere på en anden måde, og der har været en endnu bedre stemning på skolen siden idrætsdagen,” siger hun. Dagen aktiverede mange af skolens elever, der normalt ikke bevæger sig så meget. Thomas Evers Poulsen, som er tidligere vinder af Vild med dans, stod blandt andet for danseundervisningen. Fire ud af fem af skolens elever mødte op til idrætsdagen. Skolen oplevede, at i de klasser, hvor der manglede nogen, manglede der mange, hvilket blandt andet kan handle om klassementalitet og kulturen i klassen. Derfor vil skolen gøre en større indsats for at motivere eleverne ekstra inden næste idrætsdag.

Næste idrætsdag

Elevernes tilbagemeldinger var positive, men på dagen var der elever, som ikke gad lege, havde ondt overalt, synes det var for hårdt eller ikke syntes arrangementet egnede sig til voksne. På baggrund af idrætsdagen og elevers og ansattes tilbagemeldinger overvejer skolen, hvordan næste arrangement skal forløbe. Tanken er blandt andet, at dagen skal have et andet navn, at der kun skal være to aktiviteter og måske kor eller musik i stedet for den tredje aktivitet. Skolen overvejer også at lave et skadehold, hvor mindre mobile kan gå en tur eller noget lignende. Sundhedsvejledning og idrætsdag er et led i skolens sundhedsprofil. Andre elementer er morgenmad og morgenmotion i grundforløbet, motion på skemaet i både social- og sundhedshjælper- og social- og sundhedsassistentuddannelsen og kostpolitik i samarbejde med kantinen. Kilde: UVM