Det Kongelige Grønlandsfond


Tilhører uddannelsesgruppen

Humaniora
Samfundsvidenskab
Naturvidenskab
Sundhedsvidenskab
Tekniske Uddannelser
Kunstneriske Uddannelser


Grundlaget

Uddannelse
Projekter & aktiviteter


Ansøgningens deadline

1. kvartal


Beskrivelse

I eller udenfor Grønland at yde støtte til grønlandske humanitære, kulturelle og videnskabelige formål. Der ydes som hovedregel ikke støtte til projekter, der er igangsat før afholdelsen af førstkommende bestyrelsesmøde efter ansøgningsfristen.


Hvordan søges legatet?

Ansøgninger indsendes i 8 eksemplarer, med oplysning om ansøgerens CPR-nr. eller SE-nr. Fondet yder ikke tilskud til danske skolers rejse til Grønland og specialeafhandlingsprojekter.

Download skema til Det Kongelige Grønlandsfond

Du kan også rekvirere skemaet ved fremsendelse af frankeret kuvert.

Send skema/kuvert til:

Det Kongelige Grønlandsfond
Att.: Mag. art Elisabeth von Buchwald
Postboks 2143
Amaliegade 18
1015 København KAnsøgningsfrist

1. januar


Uddelinger

28. marts