Del en god idé og meld en meningsløs regel

Del en god idé og meld en meningsløs regel

Undervisningsministeren vil have skolerne og institutionerne til at dele deres mange gode idéer, initiativer og erfaringer – og opfordrer alle til at melde overflødige regler til ministeriet.
Undervisningsministeriet har de seneste tre år arbejdet målrettet for at afbureaukratisere uddannelsesområdet. Sideløbende er der gjort en stor indsats for at fremhæve de gode eksempler i blandt andet folkeskolen. Nu intensiveres indsatsen på begge områder. Alle uddannelsesinstitutioner opfordres til at dele deres gode ideer og initiativer med hinanden – ligesom alle opfordres til at melde overflødige regler på Undervisningsministeriets område. Undervisningsminister Bertel Haarder har store forventninger til resultaterne. ”På alle uddannelser arbejdes der engageret for at udvikle undervisningen og samarbejdet om den. De enkelte institutioner har masser af gode ideer og gør sig hver dag nye, vigtige erfaringer. Nu opfordrer vi institutionerne til at dele ideerne og lade sig inspirere af andre. Støder de på en regel, der sinker eller umuliggør deres initiativer, skal de melde reglen til os. Måske kan den undværes,” siger han.

Del en god idé

De gode ideer deles på Undervisningsministeriets hjemmeside under et tema med navnet: Del en god idé. Temaet dækker over en artikelsamling med spændende initiativer, der er taget på forskellige skoler og institutioner landet over og let kan overføres til andre steder. Formålet er at udbrede kendskabet til de muligheder, der er i lovgivningen, men kun få benytter sig af – samt at inspirere skoler og institutioner til at tage de gode eksempler til sig. Blandt de nuværende eksempler på hjemmesiden er brugen af undervisningsassistenter på Nordvangskolen i Esbjerg, bærbare computere til alle elever på Ørestad Gymnasium og brugen af sommersupplering for at øge muligheden for at blive optaget på en videregående uddannelse.

Meld en meningsløs regel

I forlængelse af den hidtidige indsats for at afbureaukratisere uddannelsesområdet er der indført endnu et nyt tema på Undervisningsministeriets hjemmeside: Meld en meningsløs regel. Afbureaukratiseringsprocessen har allerede resulteret i en række lovændringer på folkeskoleområdet på grundlag af det såkaldte Monsterudvalgs anbefalinger. Desuden har regeringen åbnet for udfordringsretten, der giver kommunerne mulighed for at søge om dispensation fra de gældende regler og afprøve nye fremgangsmåder. -Del en god idé -Meld en meningsløs regel Kilde: Undervisningsministeriet