Danske studerende er blandt de bedste

Danske studerende er blandt de bedste

Danmark har en af de højeste gennemførelsesprocenter på videregående uddannelser. Til gengæld er vi et af de lande, hvor gymnasielærerne har færrest undervisningstimer. Det viser den årlige OECD-rapport.
Danmark er blandt de OECD-lande, hvor flest af dem, der begynder på en videregående uddannelse, også gennemfører en videregående uddannelse. Det viser den årlige OECD-rapport Education at a Glance. Hele 84 procent gennemfører. Det er kun overgået af Japan og Sydkorea.

Vi skal blive endnu bedre

Danmark er også blandt de lande, hvor andelen af de 25- til 34-årige med en videregående uddannelse er størst. Her ligger Danmark på en syvendeplads. Undervisningsminister Tina Nedergaard glæder sig over resultaterne. ”Placeringerne ligger fint i tråd med målsætningen om, at 50 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse i 2015. Vi er på rette vej, men vi skal blive endnu bedre. Endnu flere skal se mulighederne i en videregående uddannelse, og endnu flere skal gennemføre,” siger undervisningsministeren.

Danske lærere underviser mindre

Når det gælder lærernes reelle undervisningstid, adskiller Danmark sig markant fra alle andre OECD-lande. Gymnasielærere i andre OECD-lande underviser næsten dobbelt så meget som de danske. En dansk gymnasielærer underviser 364 timer om året. Det svarer til 55 procent af gennemsnittet i samtlige OECD-lande. ”Det er iøjnefaldende, hvor få timer gymnasielærere reelt underviser i Danmark sammenlignet med andre lande. Det er en udfordring, vi skal tage hånd om. De nuværende arbejdstidsaftaler har baggrund i en tid, hvor der var helt andre krav til uddannelse og forholdet mellem lærer og elev. I dag er der andre muligheder og andre forventninger,” siger Tina Nedergaard. I Danmark underviser en grundskolelærer 648 timer om året. Det er 13 procent mindre end OECD-gennemsnittet. Se hele OECD rapporten her. Kilde: Undervisningsministeriet