Cicilingeniør Poul Lundbeck og hustrus fond til fremme af radiologien i Danmark


Tilhører uddannelsesgruppen

Sundhedsvidenskab


Grundlaget

Uddannelse
Forskning


Ansøgningens deadline

3. kvartal


Beskrivelse

Legatet støtter udviklingen af radiologien i Danmark ved uddeling af legater til sundhedsvidenskabelig forskning og uddannelse indenfor radiologisk billeddannelse og stråleterapi.


Hvordan søges legatet?

Ansøgning om støtte bedes sendt til fondens administrator:

Advokat Thjelle Ehrenskjöld
Dronningens Tværgade 30, 3
1302 København KAnsøgningsfrist

Kun ansøgninger der er administrator i hænde senest 15. august kan forventes behandlet i indeværende år.