Caïx-Legatet


Tilhører uddannelsesgruppen

Humaniora


Grundlaget

Uddannelse
Studie & praktik i udlandet


Ansøgningens deadline

1. kvartal


Beskrivelse

Caïx-Legatet yder støtte til en humanistisk studerende eller kandidat fra et dansk universitet.


Krav

Forudsætningen for at komme i betragtning ved uddelingen af dette legat er, at den pågældende, som bør have et godt kendskab til fransk, ønsker at gennemføre et studieophold i Frankrig af ca. 3 måneders varighed.


Hvordan søges legatet?

Ansøgningen vedlægges projektbeskrivelse og budget.Ansøgningsfrist

Februar/marts - Legatet søges efter opslag i alle førende dagblade en gang om året.


Uddelinger

Maj.


Kontakt

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond
Præsidenten for Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab
H.C. Andersens Boulevard 35
1553 København V
Tlf. 33 43 53 00
Fax 33 43 53 01