Blæserlinje

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Adgangskrav Uddannelsesinstitution
Hele Danmark Ingen SU eller løn Højskolekurser Ingen Den Rytmiske Højskole
By Hele Danmark
Offentlig støtte Ingen SU eller løn
Uddannelseskategori Højskolekurser
Adgangskrav Ingen
Uddannelsesinstitution Den Rytmiske Højskole
Blæserlinje

På blæserlinjen vil du få soloundervisning i dit hovedinstrument, blæserworkshop hvis der er en gruppe blæsere og spille hovedinstrument på et sammenspilshold. Derudover er der en lang række fag, nogle fælles for alle, andre er valgfag. Udenfor undervisningstiden er alle vores faciliteter åbne, så der fx kan øves, spilles i fritidsbands eller laves studieindspilninger.Blæserworkshop
Der ligger et modul med en blæserworkshop i alle almindelige skemauger. Workshop er det sted hvor du får mulighed for at mødes med dine instrumentkollegaer og udveksle erfaringer, meninger og viden. Her får lov til at nørde og fordybe dig i dit instrument. Blæseteknik, klang, frasering, akkord/skalalære og improvisation er nogen af de emner vi kan tage op.


Blæserworkshoppen er en legeplads, hvor deltagerne selv kan definere indholdet. Ud over generelle tekniske værktøjer giver faget også et fint udbytte på det sociale plan, idet du får en god mulighed for at lære dine "instrumentkolleger" bedre at kende, dvs. i får en god forståelse for at hjælpe og inspirere hinanden. Faget ændrer karakter flere gange i løbet af semesteret og byder også på store workshops i salen for alle instrumentlinjerne.


Soloundervisning
Soloundervisning er det sted hvor du mødes alene med din lærer. Undervisningen tilpasses dit niveau og dine ønsker og vi kan f.eks. tage udgangspunkt i klang, udtryk, frasering, improvisation, men også overblik over akkorder og skalaer på instrumentet.


At lytte numre eller soloer af og bruge idéerne i en anden sammenhæng eller i egne numre, er en fantastisk metode til at lære at forstå instrumentets muligheder. Det er meget inspirerende og nok det vigtigste værktøj af alle. Det er også vigtigt at tilrettelægge undervisningen i forhold til dine aktiviteter i øvrigt på sammenspilshold og i fritidsbands på højskolen.


Hensigten er at give dig de bedste muligheder for at afprøve metoder og idéer fra soloundervisningen i en aktuel sammenspilssituation. At få inspiration og lyst til at gå videre med musikken.


Sammenspil
Sammenspilsundervisning foregår i fast-etablerede bands, som bliver sammensat i starten af semestret. Du vil kunne udvikle dine færdigheder og forståelse for de forskellige roller en blæser kan spille i et band. På sammenspilsholdet er det ikke kun er dit instrument, men først og fremmest musikken der er i centrum.


Hvad er det der får musikken til at svinge? Det er også med sammenspilsholdet at du skal på turne og spille koncerter. Du skal selvfølgelig i Studiet og indspille med dit band, lave CD' er, video og plakater til turnéen, ligesom du skal optræde på skolen til performanceworkshops. Med andre ord: Du får prøvet alle de forskellige ting der hører med til at være blæser i et professionelt band.


Linjetimer
Dette er et ugentlig 2-lektioners modul som vil ændre indhold i løbet af semestret. I starten vil der være niveaudelt teori/hørelære for alle, men efter ca. 4 gange vil der blive mulighed for, at vælge mellem forskellige linjerelaterede fag. Det kan fx være;


- SDS (Sang, Dans og Spil)
- Teori og hørelære
- ”Open Door”, ”Fri Improvisation”, eller Intuitiv Improvisation
- Improvisation
- Sangworkshop
- Rotation


Udstyret
Blæserinstrumenter er meget personlige instrumenter, som man skal lære at kende. Vi forventer vi at du selv har dit instrument med, men har du brug for at leje, kan vi formidle en kontakt. I skolens sammenspilslokaler er der instrumenter til rådighed for rytmegruppe og sanganlæg til forstærkning af sang og blæs.