Baslinje

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Adgangskrav Uddannelsesinstitution
Hele Danmark Ingen SU eller løn Højskolekurser Ingen Den Rytmiske Højskole
By Hele Danmark
Offentlig støtte Ingen SU eller løn
Uddannelseskategori Højskolekurser
Adgangskrav Ingen
Uddannelsesinstitution Den Rytmiske Højskole
Baslinje

På baslinjen vil du få solo-undervisning på bas, basworkshop og spille bas på et sammenspilshold. Derudover er der en lang række fag, nogle fælles for alle, andre er valgfag. Udenfor undervisningstiden er alle vores faciliteter åbne, så der fx kan øves, spilles i fritidsbands eller laves studieindspilninger.


Du vil komme til at arbejde med forskellige teknikker så som venstre/høje håndsteknik, hvordan du får en god klang/lyd og skala teknik så du kan finde rundt på bassen. Groove er selvfølgelig en vigtig del, og da solospil/improvisation og akkorder er blevet en del af det at spille bas, skal du også arbejde med det.


Basworkshop
Der ligger et modul med en basworkshop i alle almindelige skemauger. Her er alle bassister samlet i en workshop hvor tekniske og musikalske problemer af enhver art kan tages under behandling. Ud over generelle tekniske værktøjer giver faget også et fint udbytte på det sociale plan, idet du får en god mulighed for at lære dine "instrument-kolleger" bedre at kende, dvs. I får en god forståelse for at hjælpe og inspirere hinanden. Faget ændrer karakter flere gange i løbet af semesteret og byder også på store workshops i salen for alle instrumentlinjerne.


Soloundervisning
På bassen arbejder vi med teknik (fingersætning, håndstilling, klang m.m.), groove/time, akkorder og improvisation/teori, og vi vil arbejde med de meget forskellige roller der er i musikken for bassisten. Der arbejdes med noder og becifring, men også dét at lære musik "på øret". At lytte numre eller soloer af og bruge idéerne i en anden sammenhæng eller i egne numre, er en fantastisk metode til at lære at forstå instrumentets muligheder. Det er meget inspirerende og nok det vigtigste værktøj af alle.


Soloundervisningen tager naturligvis udgangspunkt i dit niveau. Desuden er det også vigtigt at tilrettelægge undervisningen i forhold til dine aktiviteter i øvrigt på sammenspilsholdet og i fritidsbands på højskolen. Hensigten er at give dig de bedste muligheder for at afprøve metoder og idéer fra soloundervisningen i en aktuel sammenspilssituation. At få inspiration og "blod på tanden" til at gå videre med musikken.


Sammenspil
Sammenspilsundervisningen er et af omdrejningspunkterne på skolen og derfor en vigtig del for bassisterne. Det er her man kan samle og bruge mange af de færdigheder man har, og som man får fra de andre fag (fx. soloundervisning, teori, improvisation, tekst og musik mv.). Undervisningen spænder vidt fra indøvelse af numre og afprøvning af arrangementer over workshops og performance til studieindspilninger og planlægning og gennemførelse af turné med livekoncerter.


Du får således prøvet alle de facetter af, som hører til at arbejde med et professionelt band. Se her en generel beskrivelse af sammenspilsundervisningen.


Linjetimer
Dette er et ugentlig 2-lektioners modul som vil ændre indhold i løbet af semestret. I starten vil der være niveaudelt teori/hørelære for alle, men efter ca. 4 gange vil der blive mulighed for, at vælge mellem forskellige linjerelaterede fag. Det kan fx være;


- SDS (Sang, Dans og Spil)
- Teori og hørelære
- ”Open Door”, ”Fri Improvisation”, eller Intuitiv Improvisation
- Improvisation
- Sangworkshop
- Rotation


Udstyret
Som Bassist kan du bla. møde Mesa Boogie bass 400+ , SWR 350 X, Hartke 3500, Ampeg og Eden's nye Nemesis serie mm.