Audiologi, Teknisk

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
Odense SU berettiget Bacheloruddannelser 3 år Gymnasiel Syddansk Universitet Odense
By Odense
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Bacheloruddannelser
Varighed 3 år
Adgangskrav Gymnasiel
Uddannelsesinstitution Syddansk Universitet Odense
Audiologi, Teknisk

Studiet sigter på at give den studerende de nødvendige kompetencer til at opstille et undersøgelsesprogram for en hørehandicappet patient. Du bliver uddannet til, ud fra undersøgelsesprogrammet, at tolke resultaterne med henblik på tilpasning af høreapparater, samt give instruktion til din patient om brug af disse apparater. Fagene på studiet inddrager forskellige humanistiske og naturvidenskabelige discipliner som sprogvidenskab og psykologi, teknisk akustik, anatomi, neurobiologi og neurologi. Der indgår i uddannelsen også specifikke audiologiske fag som f.eks audiologpædi og audiologiske målemetoder. Senere i studiet inddrages fag som høreapparatbehandling/tilpasning, medicinsk audiologi, pædagogik og handicap, audiopædi og klinik. Der indgår ligeledes et praktikforløb i uddannelsen, der svarer til 1 fuldtidsstudium. Praktikforløbet foregår ofte på en audiologisk afdeling på et hospital.Jobmuligheder

Ansættelse på audiologiske afdelinger eller høreklinikker, underviser, forsker.Specielle adgangskrav

Dansk A, Engelsk B