Anvendt Matematik - Bacheloruddannelser

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
Odense SU berettiget Bacheloruddannelser 3 år Gymnasiel Syddansk Universitet Odense
By Odense
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Bacheloruddannelser
Varighed 3 år
Adgangskrav Gymnasiel
Uddannelsesinstitution Syddansk Universitet Odense
Anvendt Matematik

Anvendt Matematik er en anderledes måde at studere matematik på. Her er vægten lagt på løsning af praktiske problemer og mindre på det teoretiske aspekt. Populære sagt, kan man sige, at Anvendt Matematik forsøger at besvare spørgsmålet; "Hvad kan jeg egentlig bruge det her til?". Det første år på studiet er et naturvidenskabeligt basis år, hvor du vil stifte bekendtskab med en lang række naturvidenskabelige discipliner. Disciplinerne spænder fra matematisk modellering, differentialregning, optimering og statistik til nogle datalogiske fag.


Det er ikke en anderledes form for matematik, men blot en anden måde at arbejde med matematik på. Så hvis du ikke er så teoretisk, men stadig elsker matematik, så bør du vælge denne uddannelse frem for de andre alternativer som Matematik og Matematik-Økonomi.


Med anvendt matematik får du mere brug for computeren til at løse dine problemer og udfordringer, som ellers ville tage meget lang tid at løse på anden vis. Desuden får du et mere håndgribeligt resultat at se på, da der udarbejdes modeller der viser resultatet af en ligning. Det kan give en større forståelse for hvad det er ligningen kan bruges til.


Da du skal bruge computere meget, får du også et indblik i datalogi.


Så kort sagt adskiller Anvendt Matematik sig fra Matematik-Økonomi og Matematik ved at der er flere praktiske opgaver, som bliver løst på en computer og viser mere håndgribeligt end abstrakt, hvad det er du sidder og nørkler med.

Jobmuligheder

Færdige bachelorer plejer at udbygge deres kompetencer ved at supplere med kandidat uddannelsen. Ellers kan du søge job i det private erhvervsliv eller i forskningsinstitutioner som underviser eller forsker.Specielle adgangskrav

Matematik niveau A, Fysik niveau B, Kemi niveau BRelaterede studenterjobs

0