Alex. Foss' Industrifond


Tilhører uddannelsesgruppen

Tekniske Uddannelser
Håndværksfag


Grundlaget

Projekter & aktiviteter


Ansøgningens deadline

2. kvartal


Beskrivelse

Formålet er at fremme dansk industri og håndværk. Der gives støtte til at begynde eller fortsætte en virksomhed af industriel eller håndværksmæssig karakter.


Krav

Målgruppen er iværksættere, firmaer, institutioner og enkeltpersoner. Bestyrelsen beslutter på sit årlige møde, hvilke af nedennævnte punkter, der vil blive støttet det kommende år.


Hvordan søges legatet?

Ansøgningsskema anvendes. Skemaerne kan rekvireres i Dansk Industris Fondssekretariat, ved fremsendelse af en frankeret svarkuvert eller rekvireres pr. e-mail: di@di.dkAnsøgningsfrist

15. juni – 1.september 2013. Annonceres i dagspressen medio januar.


Uddelinger

Der udbetales ca. 150.000 kr. årligt. Typisk bevillingsbeløb er 10.000 kr. - 40.000 kr.


Kontakt

Dansk Industri
H.C. Andersens Boulevard 18
1787 København V
Tlf. 33 77 33 77