Årets tips- og lottomidler er fordelt

Årets tips- og lottomidler er fordelt

Undervisningsministeriets tips- og lottopulje er blevet fordelt til 97 projekter inden for undervisningsområdet og folkeoplysningsområdet.
Undervisningsministeriet har i 2011 uddelt 26,5 millioner kroner af tips- og lottomidlerne til 97 projekter inden for undervisningsområdet og folkeoplysningsområdet. Pengene er blandt andet gået til følgende projekter: -En film om, hvordan fremtidens skole kan indrettes, så den giver børnene lyst til at gå i skole og forhindrer, at nogle børn ekskluderes af fællesskabet -Et såkaldt digitalt ressourcerum om innovation i undervisningen, der skal forberede eleverne på de stigende krav om faglige kvalifikationer i erhvervslivet -En undervisningskampagne, der skal sætte fokus på vold i skolen, misbrug i skolen og psykiske lidelser i skolen. "Det er godt, at de mange penge, staten får i overskud af tips- og lottospillene, går til spændende og relevante projekter. Jeg håber, at tips- og lottomidlernes bidrag kan være med til at sikre, at de gode projekter bliver levedygtige – også uden tilskud," siger undervisningsminister Troels Lund Poulsen. Årets pulje har især støttet projekter inden for indsatsområderne: -Uddannelser med vækstperspektiv -Uddannelser, som understøtter den enkeltes talent -Øget faglighed til alle. Undervisningsministeriet modtog i år cirka 250 ansøgninger om støtte fra tips- og lottomidlerne til nye tiltag og aktiviteter inden for undervisning og folkeoplysning.

Rådighedsbeløb og støtte til tidsskrifter

Ud over bidraget til de 97 projekter giver Undervisningsministeriet også 750.000 kroner af sin andel af overskuddet fra Danske Spil til 32 tidsskrifter om undervisning og folkeoplysning. Samtidig er der afsat cirka tre millioner kroner som rådighedsbeløb for undervisningsministeren. Ministeren kan anvende beløbet i løbet af året til at imødekomme ansøgninger, som af væsentlige grunde ikke kan vente på den årlige fordelingsrunde.

Om næste års fordeling

Indsatsområder for næste fordeling af tips- og lottomidler bliver offentliggjort den 1. oktober 2011. Ansøgningsrunden vil finde sted fra 1. oktober 2011 til 1. december 2011, og uddelingen forventes at finde sted i maj/juni 2012. Kilde: UVM.dk