A.P.Møllers Fond for Islandske Studerende


Tilhører uddannelsesgruppen

Humaniora
Samfundsvidenskab
Naturvidenskab
Sundhedsvidenskab
Tekniske Uddannelser
Kunstneriske Uddannelser
Ungdomsuddannelser
Håndværksfag


Grundlaget

Uddannelse


Ansøgningens deadline

4. kvartal


Beskrivelse

Huslejehjælp og anden understøttelse til islandske studerende ved universiteter og andre højere læreanstalter.


Krav

Islandske studerende ved højere læreanstalter i Danmark kan søge om økonomisk støtte til studieopholdet fra denne fond.


Hvordan søges legatet?

Ansøgningsskemaet kan downloades her.

Du kan også besøge Dansk-Islandsk Samfunds hjemmeside og læse mere her.Ansøgningsfrist

Ansøgningensfristen er 31. december. Ansøgerne kan forvente svar senest den 1. marts det følgende år.


Uddelinger

Uddelinger finder sted i løbet af foråret.


Kontakt

Dansk-Islandsk Samfund
Nybrovej 116
2800 Kgs. Lyngby

Telefon: 4527 7200