50 lægepladser mere til SDU

Hver fjerde nye pladser der udbydes til september, tilfalder Syddansk Universitet.
De danske lægeuddannelser får nu 200 flere plads, så der hvert år kan optages 1400 i alt. 50 af de nye pladser får Syddansk Universitet, Københavns Universitet får 50, og Aarhus Universitet får 100. Med fordelingen er der taget hensyn til at lægemanglen er størst i Vestdanmark. - Allerede her til sommer optager vi 200 mere på medicinstudiet oveni de cirka 1.200, som i forvejen optages. Vi har fået bekræftet, at man kan finde det tilstrækkelige antal klinikpladser, så der ikke opstår flaskehalse i uddannelsesforløbet, fortæller Helge Sander. Der vil til sommer blive optaget omtrendt tre gange så mange som i 1990, hvor der blev optaget ca 500. I 1995 var tallet steget til omkring 900, og siden 2000 er der hvert år blevet optaget mere end 1.000. Sidste var tallet så nået op på 1.200 der blev tilbudt optagelse. Det glæder Ole Skøtt, Dekan på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, at SDU fremover vil kunne uddanne 50 medicinere yderligere om året. - Der er jo hårdt brug for læger i den syddanske region, og da det har vist sig, at det i særlig grad er vore egne kandidater her fra lægestudiet på SDU, der ansættes i regionen, vil udvidelsen fra 250 til 300 pladser på studiet være en kærkommen mulighed for at rette op på problemet, siger Ole Skøtt. Syddansk Universitet og Region Syddanmark har for nylig henvendt til Ministeriet for Videnskab og Teknologi på baggrund af ønsket om flere optagelser, så beslutningen falder i god jord. - Vi er i fuldt sving med at planlægge håndteringen af det øgede optag, som jo vil stille krav på både personale- og lokalesiden, da forøgelsen vil finde sted allerede fra 2009-optaget til september, siger Ole Skøtt. Det tager dog et godt stykke tid, før de medicinstuderende bliver til speciallæger. Efter medicinstudiet tager det 10-12 år at blive speciallæge. Det ventes at der i de kommende år kommer 900 nyuddannede læger om året, hvilket er mere end en tredobling i forhold til 1995. Med beslutningen om det større optag, forventes antallet af nyuddannede læger at stige til omkring 1.000 om året. Optaget på lægestudiet, dimensioneringen, fastlægges af videnskabsministeren, blandt andet på baggrund af rådgivning fra Sundhedsstyrelsens prognose- og dimensioneringsudvalg, hvor Videnskabsministeriet deltager.