Zoneterapeut - Erhvervsuddannelser

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
København Ingen SU eller løn Erhvervsuddannelser 1 år Folkeskole Den Danske Zoneterapeut Skole
By København
Offentlig støtte Ingen SU eller løn
Uddannelseskategori Erhvervsuddannelser
Varighed 1 år
Adgangskrav Folkeskole
Uddannelsesinstitution Den Danske Zoneterapeut Skole
Zoneterapeut

Zoneterapi er både en ny og gammel behandlingsform. Ny i den forstand at man først for alvor stiftede bekendtskab med zoneterapien i 70'erne i Danmark og gammel fordi behandlingsformen som et led i meridiansystemerne har været benyttet i tusinder af år i Østen, Amerika og Afrika. Zoneterapien anvendes som middel til at genoprette det menneskelige legemes balance og til at sikre dets funktion.
For dig som overvejer en Zoneterapiuddannelse, men ikke ved hvilket sted du skal vælge at uddanne dig, eller måske ikke ved hvad zoneterapi indebærer, så kan du læse om det i det nedenstående og blive klogere på området og måske endda se at Den Danske Zoneterapeutskole er det helt rette sted for dig at studere.


Zoneterapi har efterhånden fået en ganske særlig status i Danmark og er en meget anerkendt behandlingsform, som foretages af mange RAB-godkendte behandlere. Uddannelsen på Den Danske Zoneterapeutskole er RAB-godkendt, hvilket vil sige at du får en uddannelse du efterfølgende kan skrive på dit CV med stolthed og arbejde som professionel behandler med alle tilladelser i orden.


Hvordan foregår undervisningen på Den Danske Zoneterapeut Skole?
Længden af uddannelsen afhænger af dit temperament og din selvdisciplin i forhold til selvstudier. Det kan derfor variere fra 1 til 2½ år. Du undervises delvist i teori og praksis på klassen. Nogle af opgaverne findes via eLearning, som du kan tage hjemmefra. Til tider er der individuelle øvelser og gruppearbejde. På den måde lærer du også dine kommende kollegaer at kende bedre udover den personlige udvikling du gennemgår. De venskaber du får igennem uddannelsen fortsættes ofte gennem erfa- og netværksgrupper.


Selvom du kan læse meget af det hjemmefra, så er det en god ide at deltage i studiegrupperne, så du ikke føler dig helt alene med studierne.
Undervisningen foregår primært som klasseundervisning, hvor der bruges tavle, overhead m.m. Der vil også være gruppearbejde samt individuelle øvelser og de opfordrer til, at eleverne danner studiegrupper, hvor de sammen kan arbejde med hjemmeopgaver. Du vil under hele uddannelsesforløbet behandle dine medstuderende og sidst i uddannelsen skal du også behandle udefrakommende klienter. Alle hold kommer i praktik på en virksomhed eller virksomhedens medarbejdere kommer på skolen sidst i uddannelsen. Du er ikke tvunget til at gå til eksamen i de forskellige fag, men det er dog en forudsætning for at blive optaget i de fleste foreninger. Den afsluttende eksamen er både skriftlig og praktisk.


Du kan sagtens arbejde ved siden af, enten som selvstændig eller med skiftende vagter mens du studerer til zoneterapeut. Der undervises nemlig kun én gang om ugen enten dag, aften eller weekend. Er det weekendundervisningen du ønsker, er det i hele weekenden, men kun én gang om måneden.


Hvilke fag undervises der i? (Fag + Antal Timer)
Zoneterapi (teori og praksis i zoneterapi) 270 timer, Anatomi og fysiologi 200 timer, Patologi (sygdomslære) + farmakologi 100 timer, Alternativ sygdomslære 60 timer, Psykologi og psykisk førstehjælp 50 timer, Førstehjælp (kompetencegivende kursus) 12 timer, Klientbehandling/klinikvejledning 10 timer, Dokumenteret klientbehandling under uddannelsen 50 timer.
Zoneterapeutuddannelsen omfatter i alt 742 timer. Derudover må du forvente ca. 742 - 1300 timers hjemmearbejde. En time = 45 min. undervisning. Uddannelsen kan også tages som enkeltfag.


Udover zoneterapiuddannelsen får du i samme ombæring også en Erhvervs-Massøruddannelse.Jobmuligheder

Du kan blive zoneterapeut og starte din egen klinik som selvstændig.

Få mere information

Indtast dit navn samt e-mail eller telefonnummer, så kontakter Den Danske Zoneterapeut Skole dig med mere information om hvordan du bliver Zoneterapeut