Studerende ikke tilfredse med studiet

Studerende ikke tilfredse med studiet

Studerende der læser til lærer, sygeplejerske og pædagog er blandt dem der overvejer mest at droppe ud blandt de studerende på en professionsuddannelse der overvejer at droppe ud - og det gør hver tredje.
En af de vigtigste grunde til overvejelserne om frafald bunder i, at de studerende ikke føler de kan komme ordentligt i kontakt med deres underviser. Samtidig synes mange studerende at det er for svært, at få fat i hjælp til studiet efter timerne. Et andet problem er, at specielt lærere, sygeplejersker og pædagoger har valgt deres studie pga. praktikken i studieforløbet. Og problemet med det opstår da teorien og praktikken ikke har særlig meget sammenhæng i form af, hvad de lærer hhv. på praktikstedet og til teori. Undervisningsminister Bertel Haarder (V) vil på baggrund af dette undersøge om forløbene er bedst muligt tilrettelagt.