Studerende er dårligt stillet i klagesager

Studerende er dårligt stillet i klagesager

I hvert fald når det kommer til studerende på universitetet. Procedurerne for klager her er alt for bureaukratiske og langvarige.
Dette skaber store problemer og frustrationer for mange af landets studerende, der først i sidste øjeblik, eller for sent, får at vide om de kan forsætte på næste semester, påbegynde kandidaten eller søge job. Resultatet af sløseriet med de studerendes klager munder ud i større frafald og i det hele taget mere umotiverede og utilfredse studerende. På trods af problemet har været til stede i mange år har universiteterne ikke selv gjort noget ved dem. De undskylder selv med at de ikke er klar over det var et problem da de studerende ikke altid klager over klageprocessen. I Studenterguiden.dks ører lyder universiteternes svar på anklagen dog noget vag. Socialdemokratiet foreslår nu, at der indføres en national ombudsmand, der tager hånd om de klagende studerende fremover. DF og SF er dog imod da de ikke mener ombudsmænd skal være overalt, som i udlandet, og at universiteterne bør kunne klare dette selv. Studenterguiden.dk er enig med DF og SF, men samtidig må vi se i øjnene at universiteterne ikke ser ud til at kunne administrere dette selv. Derfor mener Studenterguiden.dk også at der skal findes en løsning og en national ombudsmand er trods alt bedre end ingen ting. Vi følger sagen og vil blive glad for kommentarer fra studerende, der selv har oplevet problemer med klagesager og deres varigheder.