Strategisk Performance Management

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Adgangskrav Uddannelsesinstitution
Odense Ingen SU eller løn Fagkurser Ingen Copenhagen Business School (CBS)
By Odense
Offentlig støtte Ingen SU eller løn
Uddannelseskategori Fagkurser
Adgangskrav Ingen
Uddannelsesinstitution Copenhagen Business School (CBS)
Strategisk Performance Management

Begrebet Strategisk Performance Management kan nok bedst oversættes til “præstationsorienteret ledelse”. Dette er ikke én enkelt ledelsesteori, men er en blanding af forskellige værktøjer og metoder. Dette kursusforløb er for dig, som vil vide mere om hvilke teorier og modeller, som ligger bag Strategisk Performance Management og gerne vil have indblik i, hvordan denne ledelsesmodel kan hjælpe dig i dit daglige arbejde som leder.


Der er fokus på den strategiske rolle som ledelsen har og hvordan du bruger forskellige evalueringer og præstationsmålinger til at vurdere dine medarbejderes performance og motiverer dem til at udvikle sig eller yde endnu mere.


Kursusforløbet er meget intenst og handler fortrinsvis om hvordan du integrerer de ”bløde” værdier som psykologi og sociologi i en hardcore businessmodel og på den måde skaber merværdi. Du lærer hvordan du giver belønning på andre måder end økonomisk. Ofte skal der ikke så meget til for at få medarbejdere til at yde mere. Arbejdsglæde er blandt andet noget af det der giver de mest givtige medarbejdere og selvom det er en ”blød” værdi, så kan den tydeligt ses på bundlinjen.


Der er ikke en endelig løsning til den enkelte organisation eller virksomhed, så her må du som deltager diskutere dig frem til et setup, der passer din virksomhed eller organisation bedst muligt.


Efter kurset vil dine kompetencer indenfor udvikling af performance management strategier være styrket. Du vil have et højere kendskab til forskellige belønningsmetoder og du vil kunne implementere disse blandt dit personale, så du vil se en merværdi næsten øjeblikkeligt, hvilken klart vil være alle pengene værd.


Som en rød snor gennem hele forløbet arbejder deltagerne med egne cases omkring egen ledelsespraksis.


Det koster 22.900 kr. ekskl. moms at deltage i kurset.


Seneste tilmeldingsfrist for 2015 er 10. august