Stort frafald på erhvervsuddannelserne

Stort frafald på erhvervsuddannelserne

I dag får kun 75 % af unge en ungdomsuddannelse og tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at den primære årsag er at alt for mange droppe ud.
Charlotte Dyremose, fra de Konservative, mener at det store frafald kan forklares ved den vejledning som unge har modtaget tidligere - reformen af 10. klasse skal dæmme op for dette i fremtiden. Anne Mette Wintherm, fra Venstre, mener indenfor en tidshorisont af 3 år, vil der kunne ses positive resultater af den mentorordning som regeringen har været arkitekten bag. Modsat disse synspunkter er Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Gymnasierektorernes Forening, der slår til lyd for at flere ressourcer skal tilføres og flere initiativer skal startes for at bremse den negative udvikling indenfor ungdomsuddannelserne. Kilde: Berlingske Tidende, 30. august 2008