Stigning i antallet af praktikpladssøgende

Stigning i antallet af praktikpladssøgende

Antallet af praktikpladssøgende elever på erhvervsuddannelserne er steget i juni 2012 sammenlignet med samme måned sidste år. Men to måneder efter afsluttet grundforløb er de fleste af de praktikpladssøgende elever i skolepraktik.

Der var i alt godt 11.100 praktikpladssøgende elever ultimo juni 2012. Det er en stigning på 16 procent i forhold til juni sidste år. Af de praktikpladssøgende elever var der ultimo juni 2012 knap 8.400 elever, der havde afsluttet grundforløbet mere end to måneder tidligere. Heraf var der cirka 4.600 praktikpladssøgende elever i skolepraktik, hvilket er en stigning på 28 procent i forhold til samme tidspunkt sidste år. Derudover var der godt 3.700 praktikpladssøgende elever uden for skolepraktik, hvilket er en stigning på 4 procent i forhold til juni 2011.

Stigning i nytilgangen til skolepraktik

Nytilgangen til skolepraktik var i juni måned på cirka 600 elever. Det svarer til en stigning på 35 procent i forhold til juni 2011. Tilgangen de sidste tre måneder var godt 1.600 elever, hvilket er en stigning på 37 procent, mens tilgangen de foregående 12 måneder var 5.350 elever, hvilket er en stigning på 24 procent i forhold til samme periode sidste år.

Mere end 4.600 uddannelsesaftaler indgået i juni måned

I juni måned blev der i alt indgået cirka 4.600 uddannelsesaftaler på erhvervsuddannelserne, hvilket er et fald på 2 procent i forhold til juni måned 2011. De foregående tre måneder er der indgået knap 10.700 uddannelsesaftaler, hvilket er et fald på 4 procent i forhold til samme periode sidste år. I de foregående tolv måneder er der indgået 46.300 uddannelsesaftaler, hvilket er et fald på 2 procent i forhold til samme periode sidste år.

Kilde: Undervisningsministeriet