Sensetik uddannelsen - Psykoterapi for viderekommende

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav
Hele Danmark, København, Aarhus, Odense, Aalborg, Kolding Ingen SU eller løn Sundhedsuddannelser, Alternative uddannelser 4 år á 8 workshops Ingen
By Hele Danmark, København, Aarhus, Odense, Aalborg, Kolding
Offentlig støtte Ingen SU eller løn
Uddannelseskategori Sundhedsuddannelser, Alternative uddannelser
Varighed 4 år á 8 workshops
Adgangskrav Ingen
Sensetik uddannelsen - Psykoterapi for viderekommende

Sensetik uddannelsen er en 4-årig selvbetalt psykoterapeut uddannelse. Den er bygget op omkring 8 årlige internatworkshops. Man skal indgå i et dybt personligt udviklingsarbejde for at være med på uddannelsen. Det betyder blandt andet at man sideløbende skal gå i et individuelt terapeutisk forløb hos en Sensetik terapeut. 

Der starter en ny uddannelsesgruppe hvert 4. år - næste gang i januar 2018.

Antal deltagere på et hold: Max. 18.

Pris: Ca. 3800 kr. pr. måned, som inkl. kost og logi. Prisen afhænger af om holdet er fuldt besat. Hertil kommer udgifter til individuel terapi.

Sensetik er et fagligt fællesskab af psykologer og psykoterapeuter. Underviserne er uddannede i og udøver psykoterapi efter Sensetik metoden. Det betyder, at når du bliver uddannet og senere udøver faget, så er fokus helt konsekvent på kontakt: Kontakt med sig selv, med klienten og med virkeligheden. Det vigtigste værktøj er terapeutens autenticitet.

Sensetik metoden: Der bruges det man kunne kalde "selverfaringsmetoder" i psykoterapi- og relationsarbejdet. Det betyder, at der opfordres til og hjælpes med, at klienten undersøger, afprøver og gør sine egne erfaringer. Her hjælpes klienten til at undersøge om det nye føles bedre eller giver mere mening. På den måde forsøges det at undgå at terapeuten bliver eksperten, som ved bedre og forstår mere. I stedet hjælpes klienten til, at opdage og forstå, hvad der skal forandres. Man kan sige at ansvaret skal være, hvor det hører hjemme - hos klienten selv. Det gøres så gennemført, helt og konsekvent, at det er et kendetegn for metoden og terapeuterne. Når det lykkes, så får klienten ofte en oplevelse af, at være stærk, at kunne selv, at være god nok. En forudsætning for at få succes med metoden er, at terapeuten kan tilbyde ægte menneskelig kontakt.

Sensetik Uddannelsen er relevant, hvis man vil uddannes til psykoterapeut, men er ligeså relevant, hvis man har et arbejde, hvor menneskelige relationer er væsentligt indhold eller hvis man vil have 4 års intensiv selvudvikling. Uddannelsen starter ud på et højt fagligt niveau, så det er nødvendigt, at man har gået i terapi hos en Sensetik terapeut inden man starter uddannelsen.

Evaluering: Sensetik uddannelsen skiller sig ud fra andre psykoterapeut uddannelser ved at der ikke bliver talt timer, givet pensum eller afholdt eksamner. Teorien gennemgås i forbindelse med de konkrete terapiarbejder som foregår i gruppen. Deltagerne evaluerer løbende deres egen proces.

Læs mere om uddannelsen her.