Regeringens praktikpladsudspil

Regeringens praktikpladsudspil

Regeringen foreslår at videreføre og forbedre den nuværende præmie- og bonusordning til arbejdsgivere, der indgår nye uddannelsesaftaler.
Regeringens forslag er, at:
* Arbejdsgiverne fremadrettet til og med 2011 kan modtage op til 70.000 kroner per nyindgået uddannelsesaftale.
* Kun uddannelsesaftaler af en vis varighed vil kunne udløse det fulde beløb på 70.000 kroner
* AER-bidraget hæves midlertidigt i 2011-2013 med 290 kroner per bidragsudløsende ansat.
Forslaget skal bidrage til, at flere elever får en praktikplads, og medvirke til at øge omfordelingen mellem de virksomheder, der løfter praktikpladsindsatsen, og de virksomheder, der ikke gør det. Regeringen vil hurtigst muligt drøfte forslaget med de øvrige parter i globaliseringsforligskredsen, det vil sige Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre, med henblik på snarest at indgå en politisk aftale og fremsætte lovforslag i Folketinget. Undervisningsministeriet vil orientere på uvm.dk, så snart der er ny information om præmie- og bonusordningen. Kilde: Undervisningsministeriet