Regeringen opfordrer kommunerne til at lave job i uddannelse

Regeringen opfordrer kommunerne til at lave job i uddannelse

”Regeringen opfordrer kommunerne til at oprette stillinger, så man kan tage en uddannelse til pædagog, lærer og sygeplejerske samtidigt med, at man arbejder inden for området. Der giver en bedre økonomi for de studerende end at læse på dagpenge,” siger Bertel Haarder.
De sygeplejerskestuderende kan arbejde som SOSU-assistent, pædagogstuderende som pædagogmedhjælper og den lærerstuderende som undervisningsassistent/ lærervikar. I mange tilfælde vil den studerende kunne få merit og tage uddannelsen til lærer eller pædagog på to år f.eks. ansøgere over 25 år med en erhvervsuddannelse og mindst to års erhvervserfaring. Flere kommuner har allerede sat det i system, så den studerende arbejder som undervisningsassistent/ lærervikar eller pædagogmedhjælper samtidigt med, at de får uddannelsen. Man kan indrette det på mange måder f.eks. således, at de arbejder tre dage om ugen og går på professionshøjskole to dage om ugen. På University College Capital har man lavet en trainee-ordning med Gentofte Kommune, hvor de lærerstuderende arbejder som undervisningsassistenter på kommunens folkeskoler i cirka 10-13 timer om ugen. På University College Lillebælt optages de pædagogstuderende som trainees med en pædagogiske arbejdsplads i Vejle Kommune. I begge eksempler får de studerende altså løn under deres uddannelse. Økonomien i sådan en model er bedre end at læse på højeste dagpengesats efter at regeringen har forhøjet fribeløbet for studerende.

Uden børn

SU: 5177 kroner SU-lån: 2649 kroner Fribeløb: 8.138 kroner I alt: 15.964 kroner

Studerende med 2 børn

SU: 5177 kroner SU-lån: 3975 kroner Fribeløb: 12.103 kroner I alt: 21.255 kroner

Enlige forsøger med 2 børn

Dobbelt SU: 10354 kroner SU-lån: 3975 kroner Fribeløb: 12.103 kroner I alt: 26.432 kroner

Satser

SU: 5.177 kroner SU-lån: 2.649 kroner Supplerende SU-lån til forsørgere: 1326 kroner Tillæg til enlige forsørgere 5.177 kroner

Fribeløb

Laveste fribeløb 8.138 kroner Mellemste fribeløb 16.449 kroner Højeste fribeløb 31.660 kroner Forhøjet fribeløb for barn/børn under 18 år med 23.790 kroner per barn om året. Kilde: Undervisningsministeriet