Regeringen er klar til mere skolepraktik

Regeringen er klar til mere skolepraktik

Regeringen foreslår at styrke uddannelsesgarantien ved at forøge antallet af skolepraktikpladser med 1.488 pladser. Det svarer til en forøgelse på 70 procent af det nuværende niveau. Udgifterne i 2009 og 2010 vurderes til at blive 242 millioner kroner, som regeringen vil søge finansieret gennem globaliseringsmidler.
I dag er 2.139 elever i skolepraktik, fordi de ikke har fået en rigtig praktikplads i en virksomhed. Mange elever er blevet ramt af, at virksomhederne på grund af den økonomiske usikkerhed tager færre praktikanter ind. De nye skolepraktikpladser bliver oprettet på populære uddannelser til automontør, træfagenes byggeuddannelse (for eksempel tømrer) og kontoruddannelser, hvor Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU) har skønnet, at der er behov for skolepraktik. Regeringen har således fulgt REU's indstilling om at oprette 495 skolepraktikpladser på automontøruddannelsen og 644 skolepraktikpladser på Træfagenes Byggeuddannelse. REU anbefaler endvidere 698 skolepraktikpladser på Kontoruddannelse med specialer, men her mener regeringen, at halvdelen, det vil sige 349 pladser, er tilstrækkeligt, i det at staten har forpligtet sig til at øge antallet af rigtige praktikpladser med ti procent, hvilket i høj grad kommer kontoruddannelser til gode. Samtidigt vil regeringen opretholde fri adgang til den generelle kontoruddannelse. "Vi er klar til en kraftig forøgelse af skolepraktikken, mens finanskrisen er på sit højeste. Men jeg vil understrege, at der er tale om en midlertidig nødløsning, som ikke må blive en sovepude for virksomhederne. Det afgørende er, at få antallet af "rigtige" praktikpladser op af den bølgedal, vi oplever nu," undervisningsminister Bertel Haarder. Den seneste opgørelse viser, at 5.389 elever søger praktikplads i øjeblikket. Heraf er 2.076 i skolepraktik. Tilgangen til skolepraktik er blevet forøget med 128 procent i år. Der er i dag skolepraktik på 42 uddannelser og nu lægger regeringen op til at lempe adgangsbegrænsningen i tre af disse uddannelser. Kilde: Undervisningsministeriet