Piger vælger i højere grad IT-uddannelser

Piger vælger i højere grad IT-uddannelser

I år er antallet af kvindelige studerende på IT-uddannelser steget med hele 26%. Det viser tal fra den Koordinerede Tilmelding (KOT), der har ansvaret for tilmeldingen til videregående uddannelser i Danmark.
I forhold til sidste år er antallet af kvindelige IT-studerende vokset med 26% og antallet af mandlige studerende er faldet med 2%. Samlet er der en stigning på 5% i antallet af IT-studerende. "Erhvervslivet efterspørger flere højtuddannede it-medarbejdere, og der ligger et uudnyttet potentiale i at rekruttere fra den kvindelige halvdel af befolkningen. It indgår i dag i processer og produkter inden for alle fagområder, og det er vigtigt, at it-medarbejdere af begge køn er med til at præge udviklingen og udnyttelsen af teknologien. Det skal ikke overlades til mændene" udtaler Gitte Møldrup, der er direktør for it-vest - et samarbejde mellem de vestdanske universiteter omkring it-uddannelser. Det er især de tekniske tunge uddannelser som har vakt pigernes interesse. Antallet af kvindelige studerende på Datalogi-uddannelserne er vokset med 58% og på Civilingeniør-uddannelserne er stigningen på hele 81%. I den forbindelse skal det bemærkes at tilgangen til universiteterne i år har været faldende og antallet af optagne er formindsket med 12%. "Pigerne udgør stadig en lille del af de studerende på de teknisk tunge uddannelser, men stigningen kan forhåbentlig trække endnu flere til de kommende år. Desuden er det spændende, at de flerfaglige uddannelser har stigende søgning, eftersom erhvervslivet efterspørger IT-medarbejdere med blandede kompetencer inden for teknologi, design og forretning" Udtaler Gitte Møldrup. Kilde: Comon.dk