Persisk - Kandidatuddannelser

By Offentlig støtte Uddannelseskategori Varighed Adgangskrav Uddannelsesinstitution
København SU berettiget Kandidatuddannelser 2 år Bachelor Københavns Universitet
By København
Offentlig støtte SU berettiget
Uddannelseskategori Kandidatuddannelser
Varighed 2 år
Adgangskrav Bachelor
Uddannelsesinstitution Københavns Universitet
Persisk

Kandidatuddannelse i Persisk varer to år og bygger videre på undervisningen fra bachelordelen. Der er to linjer du kan vælge imellem, Sproglig-Litterær og Samfundsfaglig Linje.


Sproglig-Litterær Fokus på denne linje er Sproghistorie og moderne persisk. Du vil få undervisning i de til sproget tilknyttede videnskabelige discipliner som fonetik, semantik, morfologi. Du kommer også til at læse klassiske tekster på persisk og derigennem få et indblik i sprogets historie og udvikling.


Samfundsfaglig Linje På denne linje vil du lære om Mellemøstens historie, både gamle og moderne, du stifter bekendtskab med de regionale konflikter som præger regionen, men også om religionens placering i samfundet, samt og de politiske og økonomiske systemer. Forudsætning for begge linjer er, at alt pensum er på fremmedsprog - Københavns Universitet anbefaler derfor at du er fortrolig med fransk, tysk og engelsk inden du begynder at studere Persisk.


Bemærk også at der er meget selvstudie på studiet, hvilket kræver en stor del selvdisciplin.


Med en kandidat i persisk åbner du dørene til mange forskellige jobmuligheder. Udover at kunne blive tolk, underviser, oversætter eller journalist kan du også blive projektleder på en arkæologiudgravning i Iran eller de omkringliggende lande. Eller du kan arbejde på et museum med kunst der har oprindelse i Iran/Persien.


Sidst men ikke mindst kan du også blive eksportchef eller turistguide.


Jobmuligheder

Museumskustode, projektleder i arkæologiske udgravninger, underviser, journalist eller eksportchef.