Klik her for at komme til Penge-sektionen, hvor du finder flere artikler omkring a-kasser, forsikringer og banker målrettet unge og studerende

Bliv klog på A-kasser på kort tid

Bliv klog på A-kasser på kort tid

Det ER smart det der med A-kasser, og det ER helt sikkert værd at bruge lidt tid på at finde ud af, hvad du skal gøre ved det - det er ikke bare noget dine forældre siger for at være irriterende.

Hvis du melder dig ind i en A-kasse, investerer du i din fremtid, og lige så kedeligt, som det måske lyder lige nu, lige så glad kan du blive for det den dag, du får brug for det.

Du kan med fordel bruge de næste 10 minutter på at læse vores guide til A-kasser igennem. Den vil give dig et godt overblik over, hvad du skal gøre for at sikre dig selv.

 

A’et i A-kasse står for arbejdsløshed; en A-kasse er således en arbejdsløshedskasse.

Arbejdsløshedskasser er til for at hjælpe dig, hvis du bliver arbejdsløs. I stedet for at få løn fra et arbejde til at klare dagen og vejen, kan du få dagpenge af din A-kasse. For at få dagpenge kræver det dog, at du er medlem af en A-kasse.

At være medlem af en A-kasse svarer til at tegne en forsikring; en økonomisk forsikring, der fungerer som sikkerhedsnet, hvis du bliver ledig.

I Danmark er der mange forskellige A-kasser, der er specialister inden for hver deres område, og nogle A-kasser er kun åbne for visse faggrupper. Som udgangspunkt tilbyder A-kasserne dog det samme produkt: dagpenge.

Hele dagpengeområdet er reguleret fra lovgivers side, og det betyder, at dagpengesatser og regler for tildeling af dagpenge er ens uanset hvilken A-kasse, du vælger. I disse år udvider flere A-kasser dog deres produktportefølje og tilbyder deres medlemmer en lang række ekstra services og ydelser som for eksempel job- og karriererådgivning.

 

Fakta om A-kasser

  • De statsstøttede A-kasser har i Danmark mere end hundrede år på bagen, for de har eksisteret siden 1907.
  • I dag har A-kasserne i Danmark cirka 2,1 millioner medlemmer.

I slutningen af denne artikel kan du se en liste over forskellige A-kasser i Danmark.

 

Husk A-kassen som studerende

Allerede mens du er studerende, er det en rigtig god ide at melde dig ind i en A-kasse. Det er jo ikke sikkert, at du begynder at arbejde allerede dagen efter endt uddannelse.

OBS!: Det er vigtigt, at du får dig meldt ind i en A-kasse senest et år før endt uddannelse. Hvis du gør det, kan du nemlig få dagpenge allerede fra dag et efter studieafslutningen.

Hvis du ikke melder dig ind senest et år før endt uddannelse, kan du tidligst få dagpenge en måned efter studieafslutningen – så meld dig ind; jo før jo hellere! Og det behøver ikke at koste noget, for flere A-kasser tilbyder gratis medlemskab til studerende. Det betyder, at så længe du er i gang med din uddannelse, kan du trække på de services, som din A-kasse tilbyder, uden at du skal betale for dem.

 

Nyuddannede og dagpenge

Alle ledige, der har været medlem af en A-kasse i minimum et år, før de bliver ledige, har med dagpengesystemet ret til dagpenge.

I princippet svarer dagpenge til, at man får 90 % af ens tidligere løn. For langt de fleste er dækningen dog lavere end 90 %, da der årligt fastsættes et loft (dagpengesatsen) for, hvor mange dagpenge en ledig kan få.

I 2017 er dagpengesatsen for fuldtidsforsikrede maks. 18.403 kr. om måneden før skat og for deltidsforsikrede maks. 12.269 kr. om måneden før skat.

Dimittender (nyuddannede) får dog dagpenge til en nedsat sats (dimittendsats), som i 2017 er 13.158 kr. om måneden før skat for fuldtidsforsikrede ikke-forsørgere og 8.772 kr. om måneden før skat for deltidsforsikrede ikke-forsørgere. (For forsørgere er satsen højere.)

Årsagen til, at dimittender får et nedsat beløb, er, at de får adgang til at få dagpenge hurtigt efter studieafslutning og dermed ikke skal opfylde de almindelige regler om minimum et års arbejde, før de har optjent retten til dagpenge.

 

Optagelse i A-kasse på dimittendvilkår

  • Hvis du ikke fik dig meldt ind, mens du var studerende, skal du melde dig ind i en A-kasse senest 14 dage efter endt uddannelse.
  • Melder du dig ind senere end 14 dage efter endt uddannelse, mister du retten til dagpenge på dimittendvilkår. Det betyder, at du skal optages efter de almindelige regler og dermed være medlem af en A-kasse og have arbejde i mindst et år før, du kan modtage dagpenge. 

Vi anbefaler derfor, at du i god tid melder dig ind i en A-kasse.

  • Du skal have gennemført en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders eller tre halvårlige semestres varighed.
  • Du skal have bopæl i Danmark umiddelbart før, du begyndte på uddannelsen, og senest to uger efter uddannelsens afslutning.

 

Nyuddannede A-kasse-medlemmer

Hvis du allerede som studerende fik dig meldt ind i en A-kasse, skal du huske at ændre dit medlemskab fra studerende til dimittend senest 14 dage efter endt uddannelse.

 

Husk at rette din forskudsopgørelse hos SKAT, når du overgår fra SU til dagpenge. Se mere her

 

 

Oversigt over A-kasser i Danmark

Akademikernes A-kasse

Akademikernes A-kasse er landets største A-kasse for akademikere.

De arbejder på tværs af faggrænser og geografi med hovedsæt i at hjælpe akademikere i erhvervslivet.

Læs mere her

 

Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog (AJKS)

Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog henvender sig til selvstændige, freelancere, fastansatte og ledere i medie- og kommunikationsbranchen.
Læs mere her

 

ASE

ASE er kendt for at være A-kassen for selvstændige, men den tager også imod lønmodtagere. ASE er uafhængig og fri for politik og religion.

Læs mere her

 

Business Danmarks A-kasse

Business Danmark er både en fagforening og A-kasse. De er specialiserede inden for salg, marketing, rådgivning – eller mere generelt inden for business.

Læs mere her

 

Byggefagenes Arbejdsløshedskasse

Byggefagenes Arbejdsløshedskasse er en A-kasse for Blik- og Rørarbejdsforbundet, Malerforbundet, Fiskernes Forbund og Dansk Artist Forbund. A-kassen er således kun åben for visse faggrupper.

Læs mere her

 

Børne- og Ungdomspædagogernes Landsdækkende Arbejdsløshedskasse (BUPL-A)

A-kassen er kun åben for visse faggrupper.

Læs mere her

 

CA A-kasse

CA A-kasse beskæftiger sig med højtuddannede i erhvervslivet. 

Størstedelen af CAs medlemmer arbejder med ledelse, økonomi, finans, marketing, kommunikation, IT, HR eller lignende – kort sagt med business.

Læs mere her

 

DANA

DANAs målgruppe er de selvstændige. DANA er specialister i de udfordringer, som man kan møde som iværksætter. 

Læs mere her

 

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse (DSA)

DSA er en A-kasse, som kun optager og servicerer bioanalytikere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, jordemødre, radiografer og sygeplejersker. A-kassen er således kun åben for visse faggrupper.

Læs mere her

 

Det Faglige Hus

Det Faglige Hus A-kasse er åben for alle lønmodtagere og selvstændige.

Læs mere her

 

El-Fagets Arbejdsløshedskasse

El-Fagets Arbejdsløshedskasse er målrettet lønmodtagere og selvstændige inden for el-branchen. A-kassen er således kun åben for visse faggrupper.

Læs mere her

 

Faglig Fælles A-kasse (3F)

Fagligt Fællesforbund er landets største fagforbund, og de henvender sig specielt til lønmodtagere. A-kassen er kun åben for visse faggrupper.

Læs mere her

 

Fag og Arbejdes Arbejdsløshedskasse (FOA)

FOA henvender sig først og fremmest til arbejdere, der er ansat i kommuner og regioner for eksempel arbejdsgrupper såsom rengøringspersonale, buschauffører, plejepersonale, brandmænd.

Læs mere her

 

Frie Funktionærers Arbejdsløshedskasse

Frie Funktionærers A-kasse er en tværfaglig A-kasse og en uafhængig fagforening for funktionærer.
De optager lønmodtagere inden for alle fagområder. 
Læs mere her

 

Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles-Arbejdsløshedskasse (FTF-A)

FTF-A er en tværfaglig A-kasse, der er åben for alle uanset uddannelse.

Læs mere her

 

Fødevareforbundet NNFs Arbejdsløshedskasse

Fødevareforbundet NNF organiserer ansatte inden for brancherne: bager, slagter, mejeri, sukker- og chokoladeindustrien samt tobaksindustrien. A-kassen er således kun åben for visse faggrupper. 

Læs mere her

 

HK/Danmark

Hk er en tværfaglig A-kasse og fagforening. De varetager medlemmer inden for kontor- og administrationsbranchen. 

Du skal have arbejde som lønmodtager, drive selvstændig virksomhed eller gennemført en erhvervsmæssig uddannelse på mindst 18 måneder for at blive medlem af HK. A-kassen er således kun åben for visse faggrupper.

Læs mere her

 

Krifa

Kristelig Fagbevægelse er en tværfaglig A-kasse og fagforening, der varetager lønmodtagere i alle brancher.

Læs mere her

 

Ledernes Arbejdsløshedskasse

Ledernes Arbejdsløshedskasse specialiserer sig i ledere og ledelse. 

Læs mere her

 

Lærernes A-kasse (dlfa)

Lærernes A-kasse er for lærere i folkeskolen, ved de Frie Grundskoler, efterskolerne, på AMU-centre, produktionshøjskoler, institutioner for specialundervisning for voksne, ved social- og sundhedsskolerne, ved husholdnings- og håndarbejdsskolerne samt formidlerne og voksen- og ungdomsundervisere. A-kassen er således kun åben for visse faggrupper. 

Læs mere her

 

Magistrenes Arbejdsløshedskasse (MA)

Magistrenes A-kasse specialiserer sig i humaniora, naturvidenskab, samfundsvidenskab, IT, kommunikation, sundhed, psykologi og pædagogik. A-kassen er kun åben for højtuddannede.

Læs mere her

 

Metalarbejdernes Arbejdsløshedskasse (Dansk Metal)

Metalarbejdernes A-kasse er for dig med en faglig uddannelse inden for metalområdet. A-kassen er således kun åben for visse faggrupper.

Læs mere her

 

Min A-kasse

Min A-kasse er en tværfaglig A-kasse, der er åben for alle uanset branche og uddannelse. 

Læs mere her

 

Socialpædagogernes Landsdækkende Arbejdsløshedskasse

Socialpædagogernes A-kasse og fagforening er for socialpædagoger, familieplejere, ledere, forstandere, medhjælpere og håndværkere inden for det socialpædagogiske område. A-kassen er således kun åben for visse faggrupper. 

Læs mere her

 

Teknikernes Arbejdsløshedskasse

Teknikernes A-kasse er en A-kasse for dem, der arbejder kreativt som konstruktører, designere eller teknikere. A-kassen er således kun åben for visse faggrupper. 

Læs mere her