Ord- og regneværksteder gør efteruddannelse lettere

Ord- og regneværksteder gør efteruddannelse lettere

Der er hjælp at hente for de mange voksne, der har utilstrækkelige læse- og skrivefærdigheder, og som ønsker at tage en erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. En ny evaluering konkluderer, at ord- og regneværksteder forbedrer kortuddannede voksnes muligheder for at nå målene for deres uddannelse samtidig med, at de nedbryder tabuer.
Kirsten uddanner sig til datatekniker. Hun har altid haft svært ved matematik, men oplever, at det hjælper at komme i et ord- og regneværksted, fordi hun der får den hjælp til matematikopgaverne, hun har brug for. Kirsten har lavet en særlig aftale med sin arbejdsgiver om, at hun får fri hver onsdag formiddag, hvor hun har en fast aftale med underviseren i ord- og regneværkstedet. ”Uden den hjælp ville jeg aldrig kunne klare matematikken,” siger hun. Kirsten er en af mange, der de seneste år har benyttet sig af et forsøg med ord- og regneværksteder på de erhvervsrettede uddannelser. Her får voksne tilbudt individuelt tilpasset støtte og undervisning i læsning, skrivning, regning og matematik samtidig med, at de deltager i deres uddannelse. Der er først og fremmest tale om hjælp med faglige opgaver men også hjælp til for eksempel jobansøgninger. Brugerne går enten på et AMU-kursus, for eksempel i fødevarehygiejne eller tager en erhvervsuddannelse som for eksempel datatekniker eller tømrer tilrettelagt for voksne. Forsøget har varet fire år. En evaluering fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) konkluderer, at tilbuddet om ord- og regneværksteder gør en positiv forskel for brugerne, så flere kortuddannede med læse-, skrive- og regneproblemer kan gennemføre og bestå prøver i en erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Deltagerne i værkstedet er typisk personer, som har brug for at få genopfrisket deres skolekundskaber, som er ord- eller talblinde eller er tosprogede, der har utilstrækkelige færdigheder i dansk som andetsprog. En del brugere har desuden negative erfaringer med at gå i skole. Tre fjerdedele af brugerne kommer fra AMU. Det er især mænd mellem 25 og 54 år på en arbejdsmarkedsuddannelse, der benytter værkstederne. I 2008 var en fjerdedel af værkstedets brugere tosprogede. Evalueringen fremhæver nødvendigheden af at arbejde meget systematisk med rekruttering til værkstederne. Noget af det, der har størst effekt er, at uddannelsesstederne systematisk screener deltagere med henblik på at afdække deres læse-, skrive- og regnefærdigheder. Det er også med til at nedbryde tabuerne omkring det at have problemer med at læse og regne. Evalueringens konklusion vækker glæde hos undervisningsminister Bertel Haarder. ”Det er vigtigt, at alle får en uddannelse, og det skal ikke være nogen hindring, at man ikke er specielt god til at regne eller læse. Når vi nu kan se, at hjælpen virker, så er det bestemt værd at overveje at gøre disse ord- og regneværksteder til en fast del af de erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser,” siger han. Alle de ni skoler, der er en del af forsøget, ønsker at fortsætte aktiviteterne, og Undervisningsministeriet undersøger nu muligheden for at kunne gøre tilbuddet om ord- og regneværksteder på de erhvervsrettede voksenuddannelser permanent. Kilde: Undervisningsministeriet