Oberstløjtnant Max Nørgaard og Hustru Magda Nørgaards fond


Tilhører uddannelsesgruppen

Samfundsvidenskab
Naturvidenskab


Grundlaget

Studie & praktik i udlandet


Ansøgningens deadline

3. kvartal


Beskrivelse

Legatet uddeles i én eller flere portioner hvert år som bidrag til videreuddannelse og studieophold i udlandet til færdiguddannede matematisk-naturvidenskabelige kandidater (cand.scient.), rets- og statsvidenskabelige kandidater (cand.jur. og cand.polit./oecon.) eller til forskere/videnskabsmænd i øvrigt, som arbejder på videnskabelige værker om økonomisk eller finansielle emner.


Ansøgningen bør indeholde redegørelse for ansøgerens uddannelse og studier, det påtænkte studieopholds mål, formål, budget og varighed, og om muligt angivelse af hvornår studierejsen agtes påbegyndt.


Årlig legatsum: 30.000 


Hvordan søges legatet?

Se ansøgningskriterier, ansøgningsskema samt fundats på samf.ku.dk/studenterservice/legaterKontakt

Tlf.: 35 32 35 46
Fax: 35 32 35 32
E-mail: samf-fak@samf.ku.dk