Ny struktur i Undervisningsministeriet

Ny struktur i Undervisningsministeriet

Den 1. marts 2011 gennemføres en ændring af Undervisningsministeriets struktur.
Undervisningsministeren har tilsluttet sig, at der gennemføres en ændring af Undervisningsministeriets struktur pr. 1. marts 2011. Med ændringen tilvejebringes grundlag for at realisere tilpasningsbehovet på ministeriets interne bevillinger samtidig med, at der fortsat sikres opgaveløsning af høj kvalitet. Den nye struktur tager afsæt i ønske om: * at styrke sammenhængen i uddannelsesforvaltningen mellem og på tværs af uddannelsesområder * at reducere dobbeltarbejde i organisationen ved at samle parallelle funktioner * at opnå en styrket og mere effektiv sagsbehandling vedrørende blandt andet tilsynssager og it-opgaver, samt oparbejde specialisering og yderligere ekspertise inden for opgaveløsningen * at tilvejebringe en struktur med færre afdelinger * at samle ansvaret for den generelle politikudvikling, forankring af tværgående projekter og koordination et sted.

Ny struktur

Med den nye struktur etableres tre styrelser, hvor én styrelse varetager opgaver vedrørende uddannelsernes indhold og administration, herunder støtteordninger (Uddannelsesstyrelsen), én styrelse varetager kvalitets- og tilsynsopgaver (Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen) og én styrelse varetager opgaver vedrørende it-løsninger til uddannelsessektoren (UNI-C), samt et departement med tre afdelinger og et internationalt sekretariat. "Det er nødvendigt at tilpasse Undervisningsministeriets bemanding, så den svarer til den bevillingsmæssige situation. Med den nye struktur etableres et godt udgangspunkt for, at Undervisningsministeriet kan udforme og forvalte fremtidens uddannelser, " udtaler departementschef Sophus Garfiel. Kilde: Undervisningsministeriet